Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Ješić glasao

Goran Ješić

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao