Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ana Stevanović glasala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala