Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ana Stevanović glasala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala