Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasaousvojen

Nije prisustvovao