Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao