Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasao
usvojen

Nije prisustvovao