Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao