Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao