Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Saša Radulović glasaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao