Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša Mihailović Vacić glasala

Nataša Mihailović Vacić

Socijaldemokratska partija Srbije