Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Borisav Kovačević glasao

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbijeusvojen

za