Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Hadži Milorad Stošić glasao

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije


usvojen

za