Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Snežana B. Petrović glasala

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije