Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sanda Rašković Ivić glasala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala