Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marija Janjušević glasala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala