Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marija Janjušević glasala


usvojen

Nije prisustvovala