Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Nogo glasao

Srđan Nogo

Dveri
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao