Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Nogo glasao

Srđan Nogo

Dveriusvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao