Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Nogo glasao

Srđan Nogo

Dveri


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao