Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Čedomir Jovanović glasao

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao