Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Milić glasao

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao