Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Korać glasao

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao