Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan D. Marković glasao

Dragan D. Marković

Jedinstvena Srbijausvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao