Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan D. Marković glasao

Dragan D. Marković

Jedinstvena Srbija


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao