Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Petar Petrović

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija

Govori

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, da smo krenuli na vreme sa popodnevnom sednicom, kao što je predviđeno po Poslovniku, verovato da bismo već sada glasali o kompletnom Zakonu o porezu na dobit.
Međutim, ne bih vraćao diskusiju. Samo bih vas zamolio da zbog javnosti izbrojite i vidite u kom procentnom sastavu su prisutni poslanici Stranke srpskog jedinstva. Ima ih 14 i svih 14 su tu. Kada bi od ostalih poslanika bilo bar 80% prisutnih u sali, ne bi dolazilo do kašnjenja i uvek bi završavali posao na vreme.
Sada mi dozvolite da pročitam predlog amandmana koji sam dao, a odnosi se na strana ulaganja. Želja Stranke srpskog jedinstva je, kao i moja, da pospešimo ulaganje stranog kapitala, jer, kao što je poznato, domaća privreda nema kapital da bi mogla da ulaže u nova preduzeća.
Obvezniku kod koga strani ulagač ulaže kapital u najmanjem iznosu od 10% u ukupnom kapitalu, ili kada obveznik posluje isključivo stranim kapitalom, umanjuje se porez u trajanju od 5 godina od dana ulaganja, srazmerno učešću stranog kapitala. Ne bih, verujte mi, izlazio na ovu govornicu da me nije pomalo iritiralo objašnjenje Vlade zašto odbija ovaj amandman.
Izmenom ovog stava Vlada kaže: "Saglasno tome, a u skladu sa poslovnim kodeksom Evropske unije, predloženo je da se ukinu poreski podsticaji kojima se posebno stimuliše strani kapital u odnosu na domaći, jer se time i domaća pravna lica dovode u nepovoljniji položaj, pa se iz tih razloga amandman ne prihvata".
Gospodo ministri, o kom poslovnom kodeksu govorite, Evropske unije? Po kom moralnom kodeksu govorite, Evropske unije? Da li je to kodeks onih što su nas 10 godina držali kao pod staklenim zvonom? Hvala.