Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojislav Vujić glasao

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao