Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica,
sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik
RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):
/
a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,
b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama
Sporazuma,
v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe
Sporazuma,
g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza
koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,
d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina
Evropske unije.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćeni tekst), radi ispunjenja međunarodnih obaveza po Sporazumu između Saveznog Izvršnog Veća Skupštine SFRJ i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika Organizacija udruženog rada iz SFRJ i zapošljavanju u SR Nemačkoj na osnovu ugovora o izvođenju radova.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 199
Protiv: 148
199%
148%
0%
Poslednji put ažurirano: 14.05.2024, 08:07