26. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

25.06.2018.

Na sednici održanoj 25. juna, članovi Odbora razmotrili su u pojedinostima predloge zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, nijedan od 164 amandmana na Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima i nijedan od 29 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i o njihovoj zaštiti.

Od osam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Odbor je 22. juna podneo i jedan svoj amandman na član 1. ovog Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prihvatio na ovoj sednici Odbora.

Narodni poslanici su podneli 21 amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili, kao i nijedan od 583 amandmana narodnih poslanika na Predlog zakona o ratnim memorijalima.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, narodni poslanici su podneli 130 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od 73 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojčić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragan Savkić, Josip Broz, prim. dr Branimir Rančić, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Radovan Jančić, dr Predrag Jelenković, Marija Janjušević i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Savkić

Srpska napredna stranka
...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Predrag Jelenković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 25.06.2018, 16:21