Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Kosanić glasao

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija