Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Aleksić glasao

Miroslav Aleksić

Narodna stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao