Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Marinika Tepić

Marinika Tepić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Govori

Zahvaljujem predsedavajući, imate još jednu ženu narodnu poslanicu. Nije teško zapamtiti.

Elem, amandman Nove stranke i kluba Samostalnih poslanika na član 15. zakona o dualnom obrazovanju glasi – briše se, kao i amandmani na sve članove ovog zakona, s toga što smatramo da je zakon izuzetno štetan i treba ga povući iz procedure, što ćemo činiti kroz naše apele i tokom današnjeg dana, gospodine ministre, nadajući se da ćete se ohrabriti da učinite ono što zapravo znate da je ispravna stvar, ali, kažem, nemojte ni danas dopustiti da vam laskaju aplauzi većine, jer vi znate da je ovo izuzetno štetno za naše mlade naraštaje i da zakonom o dualnom obrazovanju vi zapravo legalizujete dečiji rad kao najjeftiniju radnu snagu u Republici Srbiji.

Još jedan dokaz nalazi se upravo u članu 15, kao i u nekoliko članova koji se tiču ovim delom zakona, a govore o ugovorima u dualnom obrazovanju koji se zaključuje između škole i poslodavaca. Vi ste u članu koji tretira sadržinu ugovora pobrojali sve elemente koje ugovori treba da sadrže, osim definisanja toga da ti ugovori treba da budu javni, dakle transparentni. Dakle, da na internet sajtu škole ovi ugovori između škole i poslodavaca, a tiču se naše dece, budu javno objavljeni.

To je primedba koju je uputila i označila i Agencija za borbu protiv korupcije, koju vi niste uzeli u obzir nažalost i nemojte molim vas da krenete stopama predsednice Vlade, koja toliko promovišući transparentnost, kada joj se postave nezgodna pitanja, ona kaže – neću da odgovaram na ta pitanja. Nemojte to da radite.

Dajte, razmislite još jednom, ko god da predloži neki korektivni amandman u ovom pravcu, ali ovi ugovori koji se tiču dece, pobogu, gospodine ministre, moraju biti javni, a ne tajni.
Poslanica. Zahvaljujem predsedavajući.
Nemojte molim vas, vi da tumačite Ustav, zakon i Poslovnik. Imam pravo da se izjašnjavam i da me oslovljavate kako ja smatram da treba.

Dakle, član 19. ovog štetnog zakona o dualnom obrazovanju, koji mi iz Nove stranke Kluba samostalnih poslanika tražimo da se briše, kao i sve druge članove, pa i sam zakon da se povuče iz procedure, na šta imate pravo gospodine ministre, do kraja ove rasprave. Sigurna sam da ćete u jednom trenutku, kada bude ostali sami i dobro i duboko razmislili, da ćete takvu odluku i doneti.

Dakle, član 19. je loš nastavak odredbi koje su i u prethodnim članovima sadržane, a tiču se ugovora između škole i poslodavaca o dualnom obrazovanju, koji takođe definiše uslove raskida, kao što je prethodno u drugim članovima definisano šta sve treba da sadrže ugovori, ali mi kao narodni poslanici, kao možda roditelji, kao zainteresovani građani nikada nećemo moći da vidimo ugovore između škole i poslodavaca. Odnosno, oni se neće nalaziti na internet stranici škola koje ove ugovore potpisuju.

Škole nisu privatne. Ovde raspravljamo o državnim školama, vi ste državno ministarstvo, a ne ministarstvo poslodavaca i ne ministarstvo Privredne komore i ne ministarstvo u interesu bilo koga drugog, osim učenika, đaka i škola. Prosto je neverovatno da ste sve drugo zakitili u ovim odredbama, samo ne da taj ugovor između škole i poslodavaca bude javan, dostupan roditeljima, da u svakom trenutku znaju na šta se škola obavezala, a i na šta su se poslodavci obavezali.

Samo još da stavite oznaku tajnosti, kao što je Vlada stavila na dokumentaciju o kamerama na Kosovu…(Isključen mikrofon.)
Zahvaljujem, predsednice.

Želim gospodinu ministru da kažem, kao i kolegama poslanicima vlasti – džaba vam sva propaganda i promocija i svi hvalospevi na račun ovog zakona o dualnom obrazovanju kada svi, gospodine ministre, znaju o čemu se ovde radi i znaju da je ovaj zakon način da legalizujete dečji rad kao najjeftiniju radnu snagu u Republici Srbiji. To dobro znaju i profesori srednjih stručnih škola sa kojima sam razgovarala pripremajući se za ovaj zakon i kojima je muka što ih ovim zakonom činite saučesnicima u tom vašem nedelu, a oni to ne smeju da vam kažu jer se plaše odmazde i osvete i gubitka radnog mesta, što je inače zaštitni znak SNS za sve državne institucije. Stoga je dobro da postoje narodni poslanici opozicije koji će njihov glas da prenesu i ove u Narodnoj skupštini.

Oni takođe dobro primećuju da upravo u članu 3. u poslednjem stavu vi podižete na nivo institucije Privrednu komoru Srbije i zato i kažu da oni već kolokvijalno vas, odnosno Aleksandra Vučića, kao rodonačelnika ove ideje, zovu mama ovog zakona, Privrednu komoru – tata ovog zakona, a oni su zapravo posluga koja treba da služi na dobrobit mami i tati i izuzetno su kivni zbog toga.

Stoga mi iz Kluba samostalnih poslanika tražimo da se ovaj član briše, kao i svi ostali ovog zakona i skrećemo dodatno pažnju da se ne pozivate više ni na Švajcarsku ni na Austriju ni na Nemačku, kao pozitivne primere za dualno obrazovanje, zato što su tamo učenici dobro plaćeni za ovaj rad, plaćeni su im doprinosi i dozvoljeno im je sindikalno udruživanje kada rade po dualnom obrazovanju. Hvala.
Zahvaljujem.

Žao mi je što je prethodni govornik usmerio svoje izlaganje na one koji nisu zapravo cilj ovog zakona, a to je prosvetni kadar. Mi ovde sve vreme pokušavamo da skrenemo pažnju na zloupotrebu dece i na ono što je zamazivanje očiju javnosti time što se promoviše dualno obrazovanje kao otkriće, kao potpuno inovativna i reformatorska ideja u korist ovog društva, a zapravo je ovo put, kao što sam rekla, da se legalizuje dečiji rad kao najjeftinija radna snaga.

Dodaću u prilog tome informaciju, s obzirom da mi je prethodno isteklo vreme, da kada se pozivate gospodine ministre na Švajcarsku, Nemačku, Austriju, kao i kolega prethodni govornik koji je je juče dosta često govorio, onda treba da kažete da učenici koji rade u ovim državama po principu dualnog obrazovanja imaju regulisane doprinose, dakle jesu u poreskom sistemu prepoznati, imaju pravo na sindikalno udruživanje, dakle na dodatnu pomoć za zaštitu njihovih prava na radu, što ne samo da ne postoji u ovom zakonu, nego se sindikalne organizacije brišu iz Zakona o srednjem obrazovanju, gde treba takođe da usledi rasprava, ali sumnjam da ćemo do tog zakona stići.

Strašno je važno i reći dodatno da prilikom pripreme ovog zakona uopšte nisu bili konsultovani reprezentativni sindikati, niti Unija poslodavaca Srbije, a reprezentativni sindikati su skretali pažnju poslednjih dana upravo na to da pristupanje razgovoru sa ministrom ne znači njihova saglasnost i ne znači da su konsultovani zato što zajednička fotografija podrazumeva dogovor i insistirali su na tome da se njihovo prisustvo u kontaktu sa vama ne zloupotrebljava kao tumačenje za saglasnost.
Zahvaljujem, predsednice.

Nastavila bih obrazlaganje našeg amandmana iz Nove stranke i Kluba samostalnih poslanika na član 4. kojim predlagač definiše ciljeve dualnog obrazovanja. Baš pod tačkom 1. kaže – obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta tada.

Ovo je još jedan razlog zašto smo mi predložili da se ovaj član briše, kao i svi ostali članovi, odnosno sveukupan zakon, jer vi, s jedne strane, ovde pominjete tržište rada kao nešto kolokvijalno, čisto da se naše među ciljevima dualnog obrazovanja, s druge strane u resornom Zakonu o srednjem obrazovanju, koji je paralelno u ovoj raspravi, vi eliminišete informacije o tržištu rada među informacijama koje srednjoškolci treba da dobiju tokom obrazovanja. Takođe smo i na tu odredbu podneli amandman u Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.

Time zaokružujete zapravo buduće zapošljavanje i angažovanje ljudi, naročito radnika u Srbiji, isključivo ako imaju člansku kartu SNS. Cela Srbija zna, gospodine ministre, da se biro za zapošljavanje preselio u SNS. Te fabrike, Aleksandar Vučić se stalno gura da on otvara na kojoj god funkciji da je, otvaraju se kroz subvencije, odnosno našim novcem, dakle i oni koji su glasali za SNS i oni koji nisu glasali za SNS i oni koji uopšte nisu glasali, a kitite se našim budžetom. Ovaj način definisanja Zakona o dualnom obrazovanju, ponoviću još jednom, je samo legalizacija dečijeg rada kao najjeftinije radne snage a u korist SNS.
Zahvaljujem.

Mi iz Nove stranke Kluba samostalnih poslanika tražimo da se briše i član 5. Zakona o dualnom obrazovanju, kao i svaki drugi član, odnosno smatramo da je ovo štetan i štetočinski zakon i da, ponoviću svaki put, legalizuje dečiji rad kao najjeftiniju radnu snagu.

Član 5. je inače naslovljen i glasi – Planovi i programi nastave i učenja. U 1. stavu kaže – Osnov za donošenje planova i programa nastave i učenja predstavlja standard kvalifikacije koji utvrđuje sektorsko veće za određeni sektor rada, u skladu sa zakonom koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija. Agencija za borbu protiv korupcije se oštro protivila ovakvoj definiciji, ističući ovo kao jednu od koruptivnih mera, zato što još uvek ne postoji zakon koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija. Zašto ne postoji? Svaki put ću i to da ponovim, zato što je sve, pa i biro za zapošljavanje i ove dece i njihovih osiromašenih roditelja prebačen u SNS.

Nije tačno da SNS kroz svoju člansku kartu ne može da utiče na zapošljavanje ove dece kod privatnika. Može, zato što se subvencioniše zapošljavanje, ali ne iz privatnog džepa Aleksandra Vučića, kako on to pokušava da predstavi, već iz budžeta Republike Srbije, tako što subvencionisanje radnih mesta plaćaju svi građani ove zemlje. Dakle, svi otvaraju ta radna mesta, a ne jedan čovek ili jedna partija. I tačno je da i oni radnici koji u pelenama rade trebalo je da postanu članovi SNS da bi dobili i ta jadna, ponižavajuća radna mesta.

Zato ovaj zakon, molim vas, povucite iz procedure i ne ponižavajte dalje naše radnike i njihovu decu.
Zahvaljujem.

Jedinstvena prilika koja mi se evo sada dala, zahvaljujem predsednici, da odgovorim na u nekoliko navrata navodne optužbe za finansiranje banatskih šora dok sam bila pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, mandat kojim se izuzetno ponosim. O tome možete da pitate i vašeg ministra, gospodina Vanju Udovičića, koji je lično promovisao banatske šore, koji je lično na svim javnim raspravama povodom novousvojenog Zakona o sportu podržavao finansiranje banatskih šora kao tradicionalnog sporta. Prema tome, nemate vi problem sa mnom, ako imate sa šorama, nego imate sa vašim ministrom.

To što vi ne razumete to, vi ne razumete ni ono o čemu opozicija uporno govori, o legitimizaciji i legalizaciji dečijeg rada kao najjeftinije radne snage. Ne samo vi, gospodine Orliću, već i neki prethodni govornici. Evo, pade mi na pamet i kolega Bauer.

Ja potpuno razumem da vi ovo ne razumete, jer da razumete da vam je članska karta SNS potrebna za sve živo u ovoj zemlji, pa i kod privatnih poslodavaca, vi biste verovatno bili ministar, a ne biste ostali ovde, ne bi vas ostavili ovde da pričate bajke, naravno u skladu sa vašim kognitivnim sposobnostima. Hvala.
Zahvaljujem.

Član 7. ovog štetnog zakona je takav da mi tražimo iz Nove stranke kluba Samostalnih poslanika da se on briše, kao i svi drugi članovi ovog zakona, kao što smatramo da ovaj zakon ne treba da bude usvojen, kao što nas iskustvo susedne Hrvatske uči da je štetočinska namera u pitanju, kao što pokušavam da dokažem, Hrvati su posle sedam godina odustali od dualnog obrazovanja, Slovenija ima dualno obrazovanje, ali po ugledu na Nemačku, a to nije ono što vi ovde pokušavate da zamaskirate da je i ovaj sistem dualnog obrazovanja onaj koji je nalik nemačkom, austrijskom ili švajcarskom modelu, zato što učenici imaju puna prava tamo, imaju pravo na sindikalnu zaštitu, imaju doprinose uplaćene, itd.

Ono što dodatno deranžira u ovom članu 7. jeste, kao u svakom članu, apsolutno površno bavljenje onim što se zove upis učenika, jer vi ovde navodite da struktura upisa učenika u srednje stručne škole po područjima rada za obrazovne profile u dualnom obrazovanju utvrđuje se u skladu sa potrebama privrede i mogućnostima daljeg školovanja budućih učenika. Nit je jasno koji su to subjekti koji učestvuju u utvrđivanju potreba privrede i mogućnosti daljeg školovanja učenika, nit je jasno na koji način ostali subjekti koji se pominju u odredbama ovog člana to rade, niti je jasno kako će se vršiti raspoređivanje učenika prilikom upisa u srednje stručne škole. Ništa od toga ovde nije jasno i zbog toga tražimo da se ovaj član briše.

Dozvolićete mi, takođe, da izrazim, na kraju, zadovoljstvo što su gimnazijalci otišli sa balkona ove sale, iako sam pozdravila njihovo prisustvo, da više ne gledaju kako se ovde ponašaju visoko obrazovani građani i poslanici Republike Srbije, jer smo mi u prethodnim danima, moram to da kažem, od muškaraca slušali kako stalno traže da se nešto ovde vadi, a žene su počele da se skidaju. Molim vas da upristojite ovo zasedanje nadalje i da se to više ne ponovi.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Moram odmah da vas pitam, pošto ste po više osnova povredili Poslovnik, koga se vi plašite, pa morate da kolegi Martinoviću…
Dakle, koga se plašite, pa mimo Poslovnika dajete repliku Aleksandru Martinoviću, koji replicira…(Isključen mikrofon)
Zahvaljujem.

U više navrata je takođe rečeno da nigde u Poslovniku ne piše kada, u kojoj sekundi, u kom minutu smo dužni da navedemo odredbu za koju smatramo da ste prekršili. Ovom prilikom reklamiram član 103. stav 5, iako mi niste prethodno dozvolili da završim kritiku na vaš račun, jer ne upravljate dobro ovom sednicom.

Naime, vi ste dužni da date objašnjenje kada narodni poslanik ukaže na to da ste prekršili Poslovnik, a ne da komentarišete, ne da dobacujete i ne da zloupotrebljavate crvenu lampicu na mikrofonu kako se vama prohte kada predsedavate, misleći da ste iznad svih nas ostalih smrtnika ovde u Narodnoj skupštini. Vi to niste. Ako hoćete da debatujete, siđite u poslaničke klupe, što je počela da praktikuje Maja Gojković, i ja to pozdravljam. Ili, ako nemate na raspolaganju potpredsednike da vas zamene, odredite pauzu, što takođe pozdravljam. Ali, nemojte komentarisati, iznositi ovde neke cifre, uopšte ne znam kojim povodom…(Isključen mikrofon)
Zahvaljujem.

Ja ću vas takođe zamoliti da reagujete jer mi koji želimo da obrazlažemo svoje amandmane ne možemo to da radimo dok su sve vreme glasni apeli kolega iz drugog sektora, za koje se vi pravite da ih ne vidite i ne čujete, koji uporno pokušavaju da reklamiraju povredu Poslovnika s vaše strane.

Da li možete da nastavite da vodite sednicu u skladu sa članom 27. i 108. kako bismo svi pristojno radili i obrazlagali svoje amandmane? Ja ne mogu da uđem u obrazlaganje svog amandmana a da nisu stečeni uslovi za to, dok kolega uporno ovde i mene ujedno ometa, ne čujem sebe dok on pokušava da uđe u vaš vidokrug i da vam objasni da mu date reč za povredu Poslovnika.

Čekate da mi istekne vreme?
Zahvaljujem, predsednice.

Moram priznati, za razliku od prethodnih govornika, da ste mi izmamili osmeh ministre Nedimoviću kada ste se pojavili. Presrećna sam što Vlada nije npr. poslala ministra Vulina da zameni ministra Šarčevića, a s druge strane, drago mi je, vi ste potpuno svesni, naravno znate da imate priliku da na licu mesta prihvatate amandmane i ja sam sigurna da ćete vi to učiniti, jer ste jedan racionalan i razuman čovek i da od ovog trenutka postoji objektivna šansa da amandmani opozicije budu prihvaćeni, pa i ovaj amandman Nove stranke i Kluba samostalnih poslanika kojim tražimo da se briše i član 9. Zakona o dualnom obrazovanju i svi ostali članovi zakona. Time šaljemo političku poruku da je ovaj zakon izuzetno štetan, da je on put ka legalizaciji dečijeg rada, da postane jeftina radna snaga u Republici Srbiji, a sa čim se mi duboko ne slažemo.

Isto tako, dozvolite da vas obavestim da, ne znam šta su vam preneli dok su vas pripremali, verovatno, za ovu sednici, ali sve što su poslanici vlasti do sada govorili u korist ovog zakona, u cilju propagiranja ovog zakona, je čista izmišljotina, a naročito u onom delu gde napadaju nas da smo mi protiv stručnog osposobljavanja srednjoškolaca. To naprosto nije tačno.

Zakon o srednjem obrazovanju, takođe, postoji. On se i na ovoj sednici menja. Srednje stručne škole nastavljaju da postoje. Naravno da učenička praksa treba da postoji, kao što je postojala decenijama pre vas i pre nas, postojaće i posle nas, tako da podmetanja tog tipa da smo mi protiv prakse učenika koji će učiti za svoje buduće profesije nismo, ali smo protiv zloupotrebe dece zarad koristi koju ima Aleksandar Vučić, Privredna komora Srbije i poslodavci kojima se podmeću, nažalost, učenici kao najjeftinija radna snaga, ali sam sigurna da ćete vi to razumeti i da ćete usvojiti naše amandmane. Hvala Vladi, ako je to umesno, što nam je učinila plezir, što bi rekli, i poslala jednog ipak racionalnog ministra, a ne Vulina, na svu sreću. Hvala.
Zahvaljujem predsednice, došli do člana 10. koji glasi – zaštita prava učenika i mi iz Nove stranke, Kluba samostalnih poslanika tražimo da se i ovaj član briše kao i svi ostali članovi zakona, a ako ministre zaista želite da zaštitite prava učenika, još jednom vam preporučujem i apelujem na vas da povučete ovaj zakon iz procedure, da se ne ogrešite o naše buduće srednjoškolce i da ih ne pretvarate u najjeftiniju radnu snagu u Republici Srbiji. Taj teret je jako teško nositi sa sobom, naročito što ste vi čovek iz struke i što znate šta sve to podrazumeva.

Ono što dodatno hoću da naglasim, jeste da smo ovde u nekoli konavrata, da ne kažem stalno od poslanika vlasti, slušali o tome kako ili ne čitamo dobro zakon ili imamo vrlo loše namere ili u jednom trenutku, sećam se dobro, juče od kolege Đukanovića konstatacije kada je rekao da niko neće da radi i davao primer da nemamo liftadžije. Toga se sećam jako dobro.

Znate šta kolege, tu atmosferu ste stvorili vi. Vi ste stvorili atmosferu da ne treba da se radi, da ne treba da se uči, da ne treba da se niko usavršava, jer je dovoljno da ima člansku kartu SNS i da će mu to biti garancija u životu. Ne mora da uči ni za diplomu, jer će je kupiti, ne mora da ima kvalifikacije nikakve jer će se zaposliti po saglasnosti ministra finansija, mimo Zakona o zabrani zapošljavanja i da je to sasvim dovoljno. Vi ste tu atmosferu stvorili, a ne mi.

Nemojte nama na teret stavljati nešto što ne stoji, što je izmišljotina, što je zamazivanje očiju, već na svom ličnom primeru pokažite …