Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Fatmir Hasani glasao

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao