Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Fatmir Hasani glasao

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao