Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ana Karadžić glasala

Ana Karadžić

Pokret socijalista