Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Muamer Zukorlić glasao

Muamer Zukorlić

Bošnjačka demokratska zajednica


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao