Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jelena Vujić-Obradović glasala