Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jelena Vujić-Obradović glasala

Jelena Vujić-Obradović

Jedinstvena Srbija


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala