Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Neđo Jovanović glasao

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao