Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Živković glasala

Slavica Živković

Socijaldemokratska partija Srbije