Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jevtić glasala


usvojen

za