Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Andrijana Avramov glasala

Andrijana Avramov

Srpska napredna stranka