Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Ilić glasao

Milan Ilić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao