Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Sažetak

Glavni razlozi za donošenje ovog zakona su suzbijanje nelegalnog rada fizičkih lica, poresko rasterećenje privrednih subjekata, zapošljavanje i privredni rast. Prvo rešenje koje je ponuđeno ovim zakonom je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 16300 na 18300 dinara. Drugo rešenje odnosi se na produženje važenja olakšica za zapošljavanje novih lica iu vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i to do 31. decembra 2021. godine. Takođe, jedan od razloga donošenja ovog zakona je i usaglašavanje sa zakonima kojima se uređuju otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi. Pored ovih rešenja preciziraju se odredbe koje se odnose na proširenje pojma poslodavca, oporezivanje lica koja su upućena na rad iz inostranstva kao i način oporezivanja prihoda koje fizičko lice stekne prenosom digitalne imovine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 100
108%
100%
0%

Ključne novine

POVEĆANJE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADE SA 16300 NA 18300 DINARA

Izmenama zakona izvršeno je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 16300 na 18300 mesečno.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 91
101%
91%
0%

VRŠI SE PRODUŽENJE VAŽENJA STARIH OLAKŠICA

Izmena koja se unosi u zakon produžava period važenja starih olakšica i time uređuje pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenog poreza i to u procentu od 65% do 75% po osnovu zarade novog lica koje je zaposlio. Period važenja olakšica se produžuje za godinu dana, odnosno do 31.12.2021. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 104
Protiv: 93
104%
93%
0%

PROŠIRUJE SE POJAM POSLODAVCA

Unošenjem ove zakonske odredbe precizira se ko se smatra poslodavcem kako bi mogla da se primeni olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice. Poslodavcem se smatra pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 102
Protiv: 104
102%
104%
0%

PRIHODI STEČENI PO OSNOVU VLASNIŠTVA NAD INVESTICIONOM JEDINICOM ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SMATRAĆE SE PRIHODOM OD KAPITALA.

Prihodi koji su stečeni po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda smatraće se prihodom od kapitala. Takođe, određuje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana na osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond. Proširuje se krug lica koja imaju obavezu plaćanja poreza po odbitku ulaganja u investicioni fond.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 88
106%
88%
0%

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOD PRENOSA DIGITALNE IMOVINE

Uređuje se nabavna cena kako bi se utvrdio kapitalni dobitak kod prenosa digitalne imovine, koju je obveznik ostvario pružanjem usluga računarskih transakcija u informacionim sistemima. Uređuje se i nabavna cena digitalne imovine kod prenosa koju je obveznik stekao od stranog poslodavca. Takođe određuju se uslovi za oslobađanje dela poreza ukoliko obveznik uloži svoja digitalna sredstva u osnovni kapital rezidenta Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 103
95%
103%
0%

NOVI NAČIN OPOREZIVANJA PRIHODA FIZIČKIH LICA UPUĆENIH IZ INOSTRANSTVA NA RAD KOD DOMAĆEG PRAVNOG LICA

Ovom odredbom predviđa se novi način oporezivanja prihoda fizičkih lica koja su iz inostranstva poslata ili upućena na rad kod domaćeg pravnog lica koja prihode ostvaruju od poslodavca iz druge države iz koje su upućena. Osnovicu poreza na zarade ovih lica koje plaća domaće pravno lice činiće iznos koji je domaće pravno lice isplatilo poslodavcu iz druge države kao naknadu troškova za rad lica koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 114
105%
114%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.07.2024, 12:09