14. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

16.12.2020.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 16. decembra 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

Na Predlog zakona podnet je jedan amandman od strane narodne poslanice dr Aleksandre Tomić, a Odbor je odlučio da amandman prihvati.

Odbor je razmotrio i Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na ovaj Predlog zakona podnet je jedan amandman od strane Vlade, koji je Odbor prihvatio.

Na sednici je, u pojedinostima, razmotren i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman koji je podnela Vlada, a Odbor je odlučio da amandman prihvati.

U nastavku sednice, članovi Odbora obavili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, u načelu, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji. Predloge zakona Odboru su obrazložili pomoćnici ministra finansija.

O Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, u načelu, predstavnicu su istakli da je komercijalnim ugovorom predviđena ugovorena vrednost Projekta do 467.500.000 evra, kao i završetak projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova, a izvođenje radova obuhvata izgradnju tri deonice. Ugovorom o dugoročnom investicionom kreditu za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, između Republike Srbije i UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd, koji je potpisan u Beogradu 30. novembra 2020. godine, dogovoreni su sledeći finansijski uslovi: direktno zaduženje Republike Srbije u iznosu od 11.288.640.000 dinara, polugodišnja otplata zajma, svake godine, rok dospeća devet godina, uključujući period početka od dve godine, uz otplatu glavnice u 14 jednakih rata, od kojih prva dospeva 30. juna 2023. godine, a poslednja 31. decembra 2029. godine.

Predstavnici predlagača o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji istakli su da se Sporazum odnosi na izgradnju Beogradskog metroa i na automatizaciju upravljanja elektrodistributivnom mrežom, kroz automatizaciju srednjenaponske distributivne mreže u Republici Srbiji.

O Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada, rečeno je da zaključenje Ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje. Ugovor obezbeđuje zajedničke kriterijume za određivanje prava oporezivanja pojedinih kategorija dohotka i imovine, a stimuliše i ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u Hong Kongu i rezidenata Hong Konga u Republici Srbiji.

Nakon obrazloženja ovlašćenih predstavnika, Odbor je prihvatio sva tri predloga zakona.

U nastavku sednice, Odbor je odlučivao o upućivanju predloga da Narodna skupština, u skladu sa članom 167. Poslovnika, po hitnom postupku razmatra Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i o upućivanju predloga da Narodna skupština, u skladu sa članom 167. Poslovnika, po hitnom postupku razmatra Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, i glasanjem usvojio ove predloge.

Članovi Odbora odlučivali su o upućivanju predloga da Narodna skupština, u skladu sa članom 167. Poslovnika, po hitnom postupku razmatra Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i glasanjem usvojili ovaj Predlog.

Odbor je doneo i Odluku o zahtevu članova Odbora da se 16. sednica Odbora zatvori za javnost, koja će biti održana 22. decembra 2020. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, Svetlana Milijić, Goran Kovačević, Veroljub Arsić, dr Milorad Mijatović, Marina Mirković, Sonja Vlahović, Uglješa Marković, Ana Čarapić, Duško Tarbuk, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 16.12.2020, 15:20