Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

40. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

25.10.2018.
Na sednici održanoj 25. oktobra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu. Predsednik Odbora Petar Petrović naveo je da predsedniku Višeg suda u Beogradu Aleksandru Stepanoviću prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, Dušanu Agatonoviću, predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu, prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Višeg suda u Beogradu i da Veri Cvjetković, predsedniku Prekršajnog suda u Nišu, prestaje funkcija predsednika suda zbog izbora za sudiju Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu. Odbor je, većinom glasova, odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski i Stanija Kompirović.

39. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

21.09.2018.
Na sednici Odbra, održanoj 21. septembra, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada, a dnevni red je dopunjen i predlogom Odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru, koji je odlukom Visokog saveta sudstva izabran za sudiju Višeg suda u Somboru. Članovi Odbora većinom glasova prihvatili su obe tačke dnevnog reda. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Balint Pastor i Biljana Pantić Pilja.

38. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.07.2018.
Na sednici Odbora, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Privrednom sudu u Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu, Nišu, Požarevcu i Somboru. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za Upravni sud i za Privredni sud u Novom Sadu, a koji je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati ovaj Predlog odluke. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Balint Pastor i Stanija Kompirović.

37. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.07.2018.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. jula, utvrdili Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje. Za članove ove Komisije predloženi su ispred Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić i Sreto Perić, ispred Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Milanka Jevtović Vukojičić i ispred Odbora za zdravlje i porodicu prof. dr Milan Knežević. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da usvoji Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Zoran Despotović, Aleksandra Majkić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Balint Pastor.

36. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

15.06.2018.
Na sednici održanoj 15. juna, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu ratmotrao je, u pojedinostima, više predloga zakona koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneto je ukupno 603 amandmana narodnoh poslanika, od kojih su Vlada i Odbor predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostalih 600 da ne prihvati. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi podneto je ukupno sedam amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da nijedan amandman ne prihvati. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, podneto je ukupno 106 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostala 103 da odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, podneto je ukupno 109 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, a ostalih 107 da odbije. Na Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je ukupno 130 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, a ostalih 128 da odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama podneto je ukupno sedam amandmana, od kojih su Vlada i Odbor predložili Narodnoj skupštini da jedan prihvati, a ostalih šest amandmana da odbije. Ramotrena su i četiri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da nijedan amandman ne prihvati. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Balint Pastor i dr Aleksandar Martinović.

35. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

12.06.2018.
Na sednici, od 12. juna, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, koje je podnela Vlada i narodni poslanici, a koji se nalaze na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora su objedinili raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji su podneli narodni poslanici Studenka Kovačević, Miletić Mihajlović, dr Darko Laketić i mr Dejan Radenković i Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su pojedinačno glasali o predlozima zakona i odlučili da predloži Narodnoj skupštini da ih usvoji u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Žarko Mićin, Slaviša Bulatović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Aleksandra Majkić, Zoltan Pek, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović i državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vikica Nestorović sa saradnicima.

34. sednica Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu

08.06.2018.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 8. juna, članovi Odbora razmatrali su predlog kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podnela udruženja novinara u Republici Srbiji i predlog kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji su podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Udruženja novinara u Republici Srbiji predložila su Narodnoj skupštini da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere kandidat Živojin Rakočević. Članovi Odbora su, većinom glasova, prihvatili predlog kandidata i uputili Narodnoj skupštini na razmatranje. Pre prelaska na drugu tačku dnevnog reda, članovi Odbora su jednoglasno stavili van snage stav 7. obaveštenja koje je dostavljeno Narodnoj skupštini 6. jula 2017. godine. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predložio je Narodnoj skupštini da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere kandidat Vida Petrović Škero, dok je Zaštitnik građana predložio Narodnoj skupštini da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere kandidat Janko Lazarević. Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili predloge za oba kandidata i uputili Narodnoj skupštini na razmatranje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Balint Pastor.

33. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

10.05.2018.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 10. maja, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštitu ustavnosti i zakonitosti u 2017. godini, Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca, Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva, Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, Redovni godišnji izveštaj zaštitnika građana i Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2017. godinu. Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštitu ustavnosti i zakonitosti u 2017. godini obrazložio je Branko Stamenković, zamenik republičkog javnog tužioca, istakavši da je postupanje javnotužilačkih organizacija u prethodnoj godini, na prvom mestu bilo fokusirano na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, a u skladu sa državnom strategijom i državnim ciljevima u borbi protiv korupcije, što doprinosi procesu Evropskih integracija Srbije. Takođe je istakao da će se nastaviti postupanje po akcionim planovima, sa posebni osvrtom na poglavlja vezana za pridruživanje Evropskoj uniji, ali i aktivno učešće u pododborima i radnim grupama. Stamenković je istakao da je Republičko javno tužilaštvo, u izveštajnoj godini, primilo za 5,44 procenata manje predmeta u odnosu na prethodnu godinu, dok je u vezi sa privrednim prestupima zabeležen porast. Sa početkom primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izdato je Opšte obavezno uputstvo, sa ciljem postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju svih javnih tužilaštava, obrazovane su grupe za koordinaciju i saradnju čiji se sastanci održavaju najmanje jednom u 15 dana, kao i podgrupe po teritorijalnom principu. Stamenković je izrazio potrebu za dopunama i izmenama Krivičnog zakonika, kao i Zakona o krivičnom postupku, sa ciljem da se doprinese odgovoru na moderne izazove u borbi protiv kriminaliteta. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštitu ustavnosti i zakonitosti u 2017. godini i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca obrazložila je Tatjana Lagumdžija, izborni član Državnog veća tužilaca i istakla da je u 2017. godini Državno veće tužilaca, stavilo fokus na izbor zamenika javnih tužilaca, kao i da je formiralo novu instituciju Poverenik za samostalnost, koji doprinosi jačanju samostalnosti i profesionalnog i institucionalnog integriteta javnog tužioca, a u cilju sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23. Takođe je istakla da će Državno veće tužilaca nastaviti da preduzima radnje radi ostvarivanja aktivnosti daljeg poboljšanja ljudskih, materijalnih i organizacionih resursa. U nastavku sednice, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2017. godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2017. godinu obrazložio je Ivan Jovičić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva, istakavši da je u odnosu na prethodne godine u 2017. godini broj izabranih sudija za oko 2 puta manji, kao i da je u toku konkurs za izbor 307 sudija Visokog saveta sudstva. Članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2017. godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, obrazložila je Verka Atanasković, pomoćnica direktora u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i pri tom istakla da je godišnjim planom provere Izveštaja o imovini i prihodima za 2017. godinu bila predviđena provera za 305 funkcionera, od kojih je završena provera za 164 funkcionera koji su bili u proveri tokom 2016. i 2017. godine. Atanasković je istakla i to da je na republičkom nivou pokrenuto 85, a na lokalnom nivou ukupno 219 postupaka. Atanasković je navela i da je Agencija izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave i Model pokrajinskog antikorupcijskog plana, koje su do sada usvojile ukupno 41 jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa obavezom iz Akcionog plana za poglavlje 23. Članovi Odbora će se o Predlogu zaključka izjasniti na nekoj od narednih sednica. Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2017. godinu obrazložio je Zoran Pašalić, zaštitnik građana Srbije i predstavio informacije o aktivnostima Zaštitnika građana i uočenim nedostacima u radu organa uprave, ali i predloge za unapređenje položaja građana pred organima uprave uz poštovanje ljudskih i manjinskih prava u postupanju organa javne vlasti prema građanima Srbije. Pašalić je istakao da se u toku izveštajne godine, ovoj instituciji obratilo više od 12 000 građana i primljeno je više od 4 000 pritužbi građana. Članovi Odbora će se o Predlogu zaključka izjasniti na nekoj od narednih sednica. Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2017. godinu, obrazložio je Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i pri tom istakao da je procenat uspešnih intervencija Poverenika, u oblasti slobode pristupa informacijama u 2017. godini, bio preko 93 procenata, dok je u oblasti zaštite podataka o ličnosti u protekloj godini bilo 4 607 predmeta. Šabić je, takođe istakao da se po pitanju zaštite podataka o ličnosti naša zemlja nalazi na samom početku procesa implementacije evropskih standarda. Članovi Odbora će se o Predlogu zaključka izjasniti na nekoj od narednih sednica. Pod tačkom razno, narodni poslanik Milorad Mijatović, upoznao je članove Odbora sa ciljevima održivog razvoja Agende 2030 UN, koja sadrži 17 ciljeva i 169 potciljeva, naglasivši da su u implementaciji postignuti određeni rezultati i da postoji obaveza usklađivanja ciljeva sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Takođe je istakao potrebu za upoznavanjem sa Ciljevima održivog razvoja zbog boljeg života i bolje budućnosti građana Srbije. Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći zamenici i članovi Odbora: Jovan Palalić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Slaviša Bulatović, Sreto Perić, Aleksandra Majkić, Miletić Mihajlović, Zoran Despotović, Zoltan Pek, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović i Nataša Vučković.

32. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

30.03.2018.
Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je u pojedinostima, na sednici održanoj 30. marta, Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji je podnela Vlada i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva. Na Predlog zakona o elektronskoj upravi podneto je 133 amandmana, od kojih je Odbor prihvatio 42. Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, a kojim se za predsednika Upravnog suda predlaže Jelena Ivanović, sudija i vršilac funkcije predsednika Upravnog suda, za predsednika Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković, sudija i vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, a za predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović, sudija i vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu. Za predsednika Apelacionog suda u Nišu predložen je Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu, za predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru Ana Pejčinović, sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru, a za predsednika Prekršajnog suda u Obrenovcu Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu. Ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, sednici su prisustvovali državni sekretar Ivan Bošnjak i savetnik Milan Joksimov, a u ime Vrhovnog saveta sudstva izborni član Visokog saveta sudstva Ivan Jovičić i savetnik Vesna Janjić. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski i Zoltan Pek.

31. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.03.2018.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održanoj 26. marta članovi Odbora razmotrili su i prihvatili, u načelu, Predlog zakona o elektronskoj upravi. Članovi Odbora su, većinom glasova, utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, po sili zakona. Sednici su prisustvovali Natalija Pavlović Šiniković i Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Sednici Odbora je predsedavao predsednik Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Jovan Palalić, Žarko Mićin, Slaviša Bulatović, Đorđe Komlenski, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Stanija Kompirović, Aleksandra Majkić i Miletić Mihajlović

30. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.12.2017.
Na sednici održanoj 22. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva. Predlog odluke o izboru predsednika sudova obrazložili su predstavnici Visokog saveta sudstva, sudije Ivan Jovičić i Aleksandar Pantić. Članovi Odbora su, nakon kraće rasprave, većinom glasova, odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru predsednika za Viši sud u Pirotu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Sjenici, Prekršajni sud u Loznici, Prekršajni sud u Negotinu i Prekršajni apelacioni sud. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, takođe su obrazložili predstavnici predlagača sudije Ivan Jovičić i Aleksandar Pantić. Visoki savet sudstva, na osnovu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija, predlaže Narodnoj skupštini da prihvati devet kandidata za sudije Upravnog suda, koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Nakon rasprave koja je usledila, Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke za izbor sudija za Upravni sud. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sreto Perić, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Dušan Pavlović, Slaviša Bulatović, Marijan Rističević, Miletić Mihajlović, Žarko Mićin, Balint Pastor i Marko Parezanović.

29. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

15.12.2017.
Na sednici održanoj 15. decembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca obrazložile su Sandra Kulezić i Tatjana Lagumdžija, izborni članovi Državnog veća tužilaca. Nakon kraće rasprave koja je usledila, Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu, Obrenovcu, Pančevu, Velikoj Plani, Valjevu, Smederevu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Bečeju, Šapcu, Subotici, Somboru, Staroj Pazovi, Kruševcu, Kraljevu, Aranđelovcu, Despotovcu, Požegi, Požarevcu, Novom Pazaru, Nišu, Boru, Vladičinom Hanu, Lebanu, Leskovcu, Pirotu i Aleksincu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Zoltan Pek, Žarko Mićin, Tanja Damnjanović Tomašević, Dušan Pavlović i Marko Parezanović.

28. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2017.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 11. decembra, razmotreni su u pojedinostima Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova podneto je četiri amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Narodni poslanici su podneli 86 amandmana na Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili devet. Odbor je podneo i jedan svoj amandman, na član 58. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, narodni poslanici su podneli 16 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman. Od 65 podnetih amandmana na Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Vlada i Odbor su prihvatili jedan. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih 12 amandmana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i Zoltan Pek.

27. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

05.12.2017.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 5. decembra, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu. Članovi Odbora, većinom glasova, prihvatili su : Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u načelu, koje je podnela Vlada. U nastavku sednice Odbor je utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu i uputio ih Narodnoj skupštini na razmatranje. Sednici Odbora je predsedavao predsednik Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slaviša Bulatović, Mihailo Jokić, Đorđe Komlenski, dr Aleksandar Martinović, Žarko Mićin, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Aleksandra Majkić, Balint Pastor i Sreto Perić.

26. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.11.2017.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 20. novembra, utvrđen je Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelki Stanojević, zbog izbora za sudiju Višeg suda u Novom Sadu. Odbor Predlog odluke upućuje Narodnoj skupštini, sa zahtevom da se razmatra po hitnom postupku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a bili su prisutni sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Tanja Tomašević Damnjanović i Marko Parezanović.

25. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

02.11.2017.
Na sednici održanoj 2. novembra, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je Predlog odluke o izboru predsednika sudova i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva. Članovi Odbora su većinom glasova odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru predsednika za Privredni apelacioni sud, Privredni sud u Beogradu, Viši sud u Prokuplju, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kruševcu i Osnovni sud u Surdulici. U nastavku rada, Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju za Privredni sud u Beogradu, Privredni sud u Zrenjaninu, Privredni sud u Leskovcu u Privredni sud u Kragujevcu. Sednici su prisustvovali zamenica predsednika Visokog saveta sudstva Branislava Goravica i samostalni savetnik Vesna Janjić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Aleksandra Majkić, Marijan Rističević, Žarko Mićin, Balint Pastor, Marko Parezanović i Dragan Veljković.