TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 08.12.1998.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem načelni pretres.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. (Imamo kvorum.)
Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
Za je glasalo 159, protiv 23, uzdržanih jedan, nije glasalo četiri, 187 poslanika je prisutno.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (Ne želi.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. (Imamo kvorum.)
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima u celini.
Za 156, protiv, 27, uzdržanih jedan, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 190 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda: - POSLANIČKA PITANjA
Za reč se prijavila prvo dr Nevena Petković. Izvolite.

Nevena Petković

Poštovani predsedniče, poštovane kolege poslanici, obraćam vam se u ime građana Gorđeg Milanovca, ali istovremeno i u ime svih ostalih građana Srbije, koji povremeno koriste deonicu Ibarske magistrale, koja prolazi kroz našu opštinu.

Na ovom važnom magistralnom putu, svakako predstavlja jednu od najopterećenijih saobraćajnica u našoj zemlji, postoji jedna crna tačka, u delu između Rudnika i Gornjeg Milanovca, u selima Majdani i Svračkovci. Samo u toku ove kalendarske godine, na tom delu puta dogodilo se više desetina teških saobraćajnih nesreća, u kojima je više desetina ljudi izgubilo život ili je teže ili lakše povređeno.

Žrtve ove deonice najčešće nisu ljudi iz našeg grada i naše opštine, jer mi svi dobro poznajemo opasnost koja vreba na ovom mestu i zato na ovoj deonici vozimo oprezno. Ljudski životi su neprocenjivi i svaki gubitak predstavlja tregediju, čija se vrednost ne može izraziti brojkama.

Materijalna šteta, prouzrokovana ovim nesrećama, zatim troškovi zbrinjavanja, lečenja, rehabilitacije, privremenog ili trajnog invaliditeta povređenih, svakako se mogu izraziti brojkama. Ako bismo pratili učestalost i težinu ovih udesa dvadesetak godina unazad i brojčano izrazili samo materijalnu štetu, koja je iz njih proistekla, verujem da bi cifra bila znatno veća nego što košta jedna ozbiljna rekonstrukcija ovog dela magistrale, sa izgradnjom bar još jedne kolovozne trake, a svakako bi trebalo i razmišljati o rekonstrukciji magistrale kroz čitavu teritoriju naše opštine.

Moram da kažem da je SO Gornji Milanovac već preduzimala određene korake u ovom pravcu, pa je postavljena adekvatna saobraćajna signalizacija i izgrađen je kolovoz na par stotina metara ali preduzete mere nisu dale očekivane rezultate. Pre par dana, još troje ljudi je stradalo, na ovom istom mestu.

Ministarstvo saobraćaja i Republička direkcija za puteve upoznati su sa ovim problemom. Ja pitam i apelujem - šta čine Vlada, Ministarstvo i Direkcija za puteve da se ubrzaju svi predhodni postupci i pristupi kompletnoj rekonstrukciji dela Ibarske magistrale od Rudnika do Gornjeg Milanovca?

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li predstavnik Vlade želi da odgovori odmah na pitanje? (Ne želi.)
U skladu sa Poslovnikom, odgovor treba dati poslaniku u roku od osam dana, pismenim putem.
Ima mogućnost da postavi pitanje narodni poslanik Nikola Jovanović. Izvolite. Molim vas, kada postavljate pitanje, odmah recite kome postavljate pitanje iz Vlade, kom resoru.
...
Srpski pokret obnove

Nikola Jovanović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, potavljam pitanje Vladi nacionalnog jedinstva.
Vlada nacionalnog jedinstva, kao Vlada nacionalnog jedinstva, mislim da nema jedinstven stav prema svim opštinama u Republici Srbiji. Ovo govorim zbog toga što u poslednje vreme, od kada je na vlasti u Trsteniku Koalicija "Zajedno", mnogi ministri dolaze u Trstenik i ne nalaze za shodno da kontaktiraju sa organima uprave.
Ministar za poljoprivredu, gospodin Jovan Babović, obilazio je Trstenik, bio je u Poljoprivrednom kombinatu i bio je u jednom selu, gde su ga dočekali meštani toga sela i valjda je bio u mesnoj zajedinici. Pre desetak dana, ministar zdravlja, gospođa Leposava Milićević, obilazila je Trstenik, zajedno sa potpredsednikom Vlade, gospodinom Milovanom Bojićem.
Mi svi znamo da je zdravstvo u krizi, međutim, oni su došli u Dom zdravlja bez ikakvog kontakta sa opštinskim rukovodstvom. Ne mislim da dobijem odgovor od Vlade, i ne moram da dobijem odgovor od Vlade, ali ukoliko je ovo Vlada nacionalnog jedinstva, mislim da bi bilo korektno da i prema opštinama, u kojima je na vlasti opozicija, imaju isti stav, jer ipak u pojedinim opštinama, gde na vlasti nije Koalicija "Zajedno", i kada dođe sekretar nekog ministarstva, on uspostavlja kontakt sa opštinskim rukovodstvom.
Ovo je moj apel da ubuduće, kada dolaze ministri, kontaktiraju sa opštinskim rukovodstvima, jer ipak i tamo živi narod i mi smo u krajnjoj liniji upućeni jedini na druge. Hvala vam.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li predstavnik Vlade želi da odgovori? (Ne želi.)
Znači, u skaldu sa Poslovnikom.
Ima reč narodni poslani Bojana Ristić.

Bojana Ristić

Moje prvo poslaničko pitanje je: Kada će Vlada Republike Srbije dati odgovore na mojih 21 poslaničko pitanje, koja sam kao narodni poslanik uputila u pisanom obliku 29. maja 1998. godine?
Samo da kratko kažem da se ova pitanja odnose na sledeće: Šta su po struci i obrazovanju ministri, zamenici i pomoćnici, koliko automobila koriste, koliko su stanova dobili od kada su izabrani u Vladu narodnog jedinstva, mobilnih telefona i pejdžera i ko sve to plaća?
Drugo pitanje: Zašto Vlada dozvoljava da se kamate za neplaćenu električnu energiju, koju građani plaćaju na osnovu procenjene potrošnje, naplaćuju 15. u mesecu za tekući mesec, iako je Odlukom o opštim uslovima za isporuku električne energije predviđeno da se računi za električnu energiju plaćaju do 8. u mesecu za prethodni mesec?
Ovo pitam zbog toga što sam i sama zbunjena visinom računa kada plaćam električnu energiju. I pitala sam u Elektrodistribuciji Leskovac nadležne u službi za naplatu kako to oni obračunavaju kamatu. Rekli su mi da obračunavaju prema Odluci o opštim uslovima za isporuku električne energije. U toj odluci piše da se kamata naplaćuje do 8. u mesecu za prethodni mesec, za procenjenu potršnju, a ne 15. u mesecu za tekući mesec, jer bi se praktično na taj način naplaćivala struja koja još uvek nije utrošena. Zato molim Vladu da interveniše u ovom slučaju.
Ova pitanja sam takođe već postavila u pisanom obliku, ali ću ih sada ponoviti. Postavila sam ih 30. 7. ove godine. To je jedna grupa pitanja, koja se odnosi na istu oblast.
Koliko ima nosilaca stanarskog prava na nivou Srbije i na nivou opština koji treba da budu iseljeni iz stanova u privatnoj svojini građana?
Kakva je struktura stanova u privatnoj svojini građana koje sada koriste nosioci stanarskog prava, koliko jednosobnih, dvosobnih, trosobnih, četvorosobnih i većih stanova?
Treće pitanje: Kolika novčana sredstva su potrebna za obezbeđivanje drugih useljivih stanova za preseljenje nosilaca stanarskog prava na nivou Srbije i na nivou pojedinih opština?
Kolika su sredstva ostvarena od rasporodaje stanova nosiocima stanarskog prava, koji su oduzeti pravim vlasnicima na nivou Srbije i na nivou pojedinih opština?
Peto pitanje: Mogu li se do 2000. godine obezbediti potrebna sredstva za kupovinu drugih stanova za nosioce stanarskog prava i iz kojih izvora na nivou Srbije i na nivou pojedinih opština?
Kada će država rešiti sustanarske odnose u stanovima vlasnika?
Sedmo pitanje iz ove oblasti: Može li i kada Republika Srbija da obezbedi stanove za preseljenje nosilaca stanarskog prava na stanu u svojini vlasnika po izvršnim rešenjima opštine?

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Istekla su tri minuta, molim vas, nemate više pravo. Zahvaljujem.
Ima reč na rodni poslanik Džemail Sušević.

Džemail Suljević

Gospodine  predsedniče, dame i gospodo preostali poslanici u Skupštini, imam pitanje za Vladu ili eventualno nadležno ministarstvo, da da odgovor.
Radi se o sledećem: Da li je vršenju masovnog terora u Sandžaku nad građanima Bošnjačke nacionalnosti prethodilo donošenje odluke, ili je takav teror vršen na osnovu nekog diskrecionog prava nadležnih organa, naravno ako takvo pravo postoji?
Da li je dozvoljeno fizičko mučenje privedenih lica radi iznuđivanja priznanja, i ako se radi o nevinim licima, kao na primer o Sulju Muratoviću iz Žitnića, Džigalu Mustafi iz Trijebina kod Sjenice, Kukiću iz .... kome su prebijena dva rebra, Amidoviću iz Breze, koji je od siline udaraca dobio meoždani udar i, naravno, mnogi drugi, na stotine hiljada. Za to postoje podaci, argumenti. Ta lica postoje, neka su se lečila u bolnicama, imaju fotografije i lekarske nalaze.
Da li nadležni organi Vlade imaju tačnu evidenciju o broju spaljenih, porušenih, demoliranih kuća građana Bošnjačke nacionalnosti u opštini Priboj? Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ima reč narodni poslanik Biač Antal.

Biač Antal

Gospodine predsedniče, cenjeni narodni poslanici, poštovani predsedničke Vlade, moje pitanje je kratko i jednostavno, postavljam ga Vladi Republike Srbije, odnosno nadlženom ministarstvu.
Subotica je u nekoliko navrata tražila da dobije status grada. Ne da to nije dobijeno, nego čak nije dat nikakav odgovor na taj zahtev Skupštine opštine Subotica. Ja vas neću zamarati sa raznim društveno-ekonomskim strukturama Subotice, ni sa urbanim, ni sa privrednim, ni sa infrastrukturom, ni sa nekim socio-kulturnim obeležjima naselja.
Jednostavno postavljam pitanje: Šta treba opština Subotica da uradi da dobije odgovor na to pitanje, jer smatramo da Subotica ipak predstavlja vrata za Evropu i želimo to da unapredimo sa statusom grada? Hvala.