PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

Borislav Pelević

Uvaženi gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, želim, pre svega, da svim novim poslanicima čestitam na današnjoj verifikaciji izbora za narodne poslanike u ime Stranke srpskog jedinstva. Stranka srpskog jedinstva je, zajedno sa svim ostalim predstavnicima parlamentarnih stranaka učestvovala u dva navrata na dogovorima oko formiranja Skupštine, izbora predsednika, potpredsednika, izbora članova parlamentarnih stranaka u odbore Skupštine Srbije i izbora predsednika i potpredsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije. U nekim stvarima smo se dogovorili i to je članstvo u odborima, a u nekim stvarima se nismo dogovorili, a pre svega, o broju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i pre svega, o predsednicima i zamenicima predsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije.  Smatram da se možemo dogovoriti i oko toga, s obzirom da smo se na poslednjem sastanku dogovorili da se Skupština konstituiše i u tom cilju oforme tri odbora, Zakonodavni, Odbor za pravosuđe i Administrativni odbor.
Mislim da smo oko toga postigli dogovor i nadam se da ćemo se tog dogovora i držati. Nismo se sporazumeli oko toga da svi predstavnici DOS-a budu predsednici odbora i potpredsednici tih odbora, jer smatram da je to primereno vremenu koje smo odavno prevazišli, a to je bilo u vreme Saveza komunista Jugoslavije. Od kada je nastalo višestranačje u Srbiji, mi smo uvek imali pojedine predstavnike opozicije, kao predsednike ili zamenike predsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije. U skladu sa tim dogovorom, Stranka srpskog jedinstva će podržati kandidata DOS-a za predsednika Skupštine, jer smatramo da je izlišno glasati protiv toga, s obzirom da DOS ima apsolutnu većinu u ovoj skupštini. Prema tome, Stranka srpskog jedinstva podržava predlog da gospodin Dragan Maršićanin bude predsednik Skupštine Srbije. Hvala.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala Vam. Da li još neko želi da govori? Ima.

Zoran Ćirković

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, pre deset godina sam ušao u ovu salu i video sam simbol koji stoji na zidu. Protestujem, zašto nakon 5. oktobra opet držimo Skupštinu pod istim komunističkim simbolima. Molim vas, kada konstituišemo Skupštinu da ovaj simbol uklonimo, da ga prekrijemo plaštom, jer on konačno mora ići na đubrište istorije. Hvala lepo. (Aplauz.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik prof. dr Branislav Ivković.

Branislav Ivković

Dame i gospodo narodni poslanici, mi kao poslanici izgleda imamo neki aksiom u svom ponašanju, to je poštovanje zakonitosti. Ako postoji zakon koji reguliše simbole ove države, sve dok je taj zakon  na snazi, onda to treba poštovati. Onda kada izglasamo drugi zakon, onda to treba  prema novim rešenjima  uraditi. Istovremeno, želim da vas podsetim, da zaista svako od nas u svojoj sredini, a to treba i te kako da se vidi ubuduće, da upravo takav sistem odnosa treba da poštujemo, radi mnogih drugih stvari. Hvala.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč? Dr Vojislav Šešelj, ponovo, drugi put.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, proteklih 10 godina u ovoj skupštini nikada nije bilo moguće postići skupštinsku većinu radi izmene državnih simbola. Evo, SRS je spremna da glasa sada odmah za predlog da se uklone stari komunistički simboli, jer ovo po Ustavu Srbije nije grb Srbije. Ustav Srbije nije propisao grb, mi smo pokušavali da 1991. godine usvojimo grb Srbije, nije uspelo, bio je referendum 1992. godine, nije prošao, jer nije bilo političke volje. Ako ova skupština želi danas da napravi jedan simbolički gest raskida sa komunističkom prošlošću, ovo ćemo toplo podržati i u ovome učestvovati.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč od narodnih poslanika? (Ne.)
Dozvolite mi da, saglasno članu 12. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za predsednika Narodne skupštine, na kojoj je samo jedan kandidat i to Dragan Maršićanin.
Podsećam vas, da premu članu 13. Poslovnika, pre pristupanja izboru predsednika Narodne skupštine - Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno.
Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivanjem narodnih poslanika, tako predviđa član 14. Poslovnika.
Radi efikasnijeg rada, predlažem da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem.
Pre glasanja o ovom predlogu molim da se utvrdi broj prisutnih narodnih poslanika u sali.
Utvrđeno je da ovoj sednici Narodne skupštine prisustvuje 242 narodna poslanika.
Stavljam na glasanje moj predlog da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem.
Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? (Većina.)
Nema razloga da brojimo, ogromna većina je glasala za. Da li se slažete da ne brojimo? (Saglasni su.)
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem.
Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, glasanje treba da obavimo prozivanjem narodnih poslanika, kako je predviđeno članom 14. Poslovnika.
Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 121. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom, i da, shodno toj odredbi, treba da sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, da svaki prozvani narodni poslanik izgovara reč "za", "protiv" ili "uzdržan", da predsedavajući ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, a sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.
Stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije izabere Dragan Maršićanin.
Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
Molim sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.
Napominjem da se glasanje vrši na taj način što svaki narodni poslanik izgovara reč "za", "protiv", ili "uzdržan".
Molim narodne poslanike da prilikom glasanja ustanu i da se izjasne. (Sekretar vrši prozivku, a narodni poslanici se izjašnjavaju.)
(vrši prozivku): Aleksić Bojana - za, Andrić Vladimir - za, Andrić dr Milena - za, Anđelković Dušica - za, Anđelković Zoran - za, Antonijević Vuko - za, Arnerić Neda - za, Arsić Veroljub - protiv, Arsić Joca - za, Adžić Slobodan - za, Babić Dragoš - za, Bajić Rade - za, Bajčetić Predrag - za, Baralić Rajko - za, Beretić Anita - za, Bešević Branko - za, Biači Anton - za, Binić Dragiša - za, Blažić dr Branislav - protiv, Bogdanović mr Nenad - za, Bošković Zoran - za, Budimović Vlastimir - za, Budišin Dušan - za, Bušetić Toma - za, Vatović Aleksandar - za, Veljković Miroljub - protiv, Veselinović Radoslav - za, Vesić Goran - za, Vlahović Teodora - za, Vojinović Dragoljub - za, Vujić Božidar - protiv, Vukšić Dragan - odsutan, Vučić Aleksandar - odsutan, Vučurović Božidar - protiv, Garčević Vladimir - za, Gligorić Branko - za, Golubović Dušan - za, Golubović Filip - za, Grbić Ljubodrag - za, Grubački Branislav - za, Gudurić Stevan - za, Dacin mr Živodarka - za, Deretić Jovan - za, Dobrosavljević Vladimir - za, Došen Vojislav - za, Dragišić Stevo - protiv, Drakulović Borivoje - za, Đoković Dragiša - za, Đoković Ljubiša - za, Đurašković Novica - za, Đurić Bratislav - za, Đurišić Marko - za, Ernjaković Milan - za, Živanović mr Srboljub - protiv, Živojinović Velimir-Bata - za, Zečević Bogoljub - za, Ivković prof dr Branislav - za, Ilić Dušan - za, Ilić Miomir - za, Išpanovič Ištvan - odsutan, Jagodić Mihajlo - za, Jakšić Marko - za, Janačković Bratoljub - za, Janković Veselin - za, Janković Vojislav - za, Janković Milan - za, Janjić Dragan - za, Janjić Slobodan - protiv, Jovanović Gvozden - za, Jovanović Dragan - za, Jovanović Zlatan - protiv, Jovanović Milija - za, Jovanović Nataša - protiv, Jovanović Čedomir - za, Jović Nebojša - za, Jovičić Vladan - za, Jojić Petar - protiv, Joković Radič - za, Joksimović Aleksandra - za, Jočić Dragan - za, Juhas Atila - za, Karaičić Boris - za, Kasa Jožef (odsutan), Katić Borivoje - za, Kermeci Karolj - za, Kesejić Stevan - protiv, Kirćanski Olgica - za, Kitanović Tomislav - za, Kovačević Branislav - za, Kovačević Dragan - za, Kovačević Stanko - za, Kolundžija Nada - za, Kostreš Bojan - za, Kragović Ljubomir - protiv, Krstić Aleksandar - za, Krstić Emilija - za, Kurjački Arsen - za, Lazarević Radivoje - za, Lazić Dragan - za, Lazić Đura - za, Leković Nebojša - za, Lilić Stevan - za, Lukić Miloš - za, Lučić dr Miloš - za, Mamula Đorđe - za, Maravić Ljubiša - za, Marinković Dragiša - za, Marinković Milka - za, Marjanski Lazar - protiv, Markićević Miroslav - za, Marković mr Vera - za, Marković Dragan - za, Marković Milan - za, Marković Mihajlo - za, Martić Miroslav - za, Maršićanin Dragan (ne želi da glasa), Matić Slavoljub - za, Madžarević Petar - za, Melank Šandor - za, Mijailović Predrag - za, Mijajlović Slađan - za, Mijatović dr Borivoje - za, Milenković Jelena - za, Milentijević Dragan - za, Milojević Nataša - za, Milosavljević Milan - za, Milošević Milena - za, Milošević Radmilo - za, Mirković Ljubomir - za, Mirčić Milorad - protiv, Mitrović Siniša - za, Mitrović Sreten - za, Mićić Nataša - za, Mićović Zoran - za, Mihajlov Dejan - za, Mihajlov mr Sredoje - za, Mišić Petar - za, Mišović Radmilo - za, Mojović Gorica - za, Muković Mujo - za, Mucić Ljubomir - za, Naumov Radomir - za, Nežić Višnja - za, Nešović Miloš - za, Nikolić D. Zoran - za, Nikolić M. Zoran - za, Nikolić Kosta (odsutan), Nikolić Tomislav - protiv, Ničić Boško - za, Novaković Borislav - za, Novaković Zoran - za, Obradović Vojislav - za, Obradović mr Žarko - za, Omerović Meho - za, Pavićević Vasilije - za, Pavlović Branko - za, Pavlović Dragan - za, Pavlović Slobodan - za, Pajtić mr Bojan - za, Pal Karolj - za, Pal dr Šandor - za, Panajotović Tomislav - za, Pantelić Dragan - za, Patić Predrag - za, Pelević prof. Borislav - za, Perić Hranislav - za, Petković dr Dušan - za, Petković Milisav - za, Petrić mr Radojko - za, Petrović Marko - za, Petrović Mirko - za, Petrović Petar - za, Petrović Srđan - za, Plužarević Vitomir - protiv, Pomoriški Branislav - za, Pop-Lazić Gordana - protiv, Popadić Sava - za, Popović Aleksandar - za, Popović Dragiša - za, Popović Siniša - za, Popović Srđa - za, Predojev Živica - za, Prodanović Milutin - za, Proroković Dušan - za, Radivojčević Miloš - za, Radovanović Zoran - za, Radovančev Živanko - za, Radoičić Momir - za, Radojković Čedomir - za, Radosavljević Aleksandar - za, Radulović Sima - za, Radulović Slobodan - za, Rafailović Dragan - za, Ristić Boško - za, Rističević Marijan - za, Rosić Mirko - za, Ruždić-Trifunović Leila - za, Ružić Branko - za, Savatijević Radosav - za, Sajkov Aleksandra - za, Svirčević Ratimir - za, Sekulović Vlatko - za, Selaković Živko - za, Selimović Alen - za, Sikimić Srđan - za, Simić Radoje - za, Simonović Velimir - za, Slavković Ljubivoje - za, Soldatović Igor - za, Stamenković Dragoljub - protiv, Stamenković Jakov - za, Stamenković Marina - za, Stamenković Miodrag - za, Stanimirović Bora - za, Stanimirović Milan - za, Stanković Milan - za, Stanulov Milorad - za, Stefanović Aleksandar - za, Stojanović Predrag - za, Stojanović Svetlana - za, Tasić-Maršićević Maja - za, Todorović Dragan - za, Todorović Jovan - za, Tomašević Vukosav - za, Tomić Vojkan - za, Tomić Dragan - za, Tomić Željko - za, Tomović Slobodan - za, Torde Laslo - za, Trajković Branimir - za, Trajković Momčilo - za, Trnavčević Zaharije - za, Tubić Dušan - za, Ćirić Goran - za, Ćirković Zoran - za, Ćulibrk Marko - za, Hiber Dragor - za, Hristodulo Miroslav - za, Hurić Zeldžo - za, Cvetanović Goran - protiv, Cvetković Dušan - za, Čanović Predrag - za, Čizmaš Jon - za, Čolić Dragan - protiv, Čomić Gordana - za, Čukvas Đorđe - za, Šabić Rodoljub - za, Šešelj Vojislav - protiv, Šormaz Dragan - za, Šutanovac Dragan - za.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala. Sada ćemo da prebrojimo.

Poštovani narodni poslanici, dozvolite da saopštim rezultate glasanja. Od 245 narodnih poslanika, koji su pristupili glasanju, za kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Dragana Maršićanina glasalo je 222 narodna poslanika (buran aplauz).

Protiv su glasala 22 narodna poslanika.

Jedan je uzdržan.

Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja konstatujem da je kandidat Dragan Maršićanin dobio većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju i da je Narodna skupština Republike Srbije za predsednika Narodne skupštine izabrala Dragana Maršićanina.

Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam gospodinu Draganu Maršićaninu na izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Molim novoizabranog predsednika Narodne skupštine da preuzme rukovođenje radom Narodne skupštine (buran aplauz).

(Predsedava Dragan Maršićanin, novoizabrani predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, kome u radu pomažu: četiri najmlađa narodna poslanika sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i Snežana Đukić, sekretar Narodne skupštine Republike Srbije.)

 

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, demokratska i pravna država, ekonomski prosparitetna i socijalna, bez korupcije i kriminala, kojim je danas zagađena, bezbedna za sve na celoj njenoj teritoriji, kakva treba da bude, izbornim sloganom, obećana volja Srbije. Da bi se do nje došlo nije dovoljno da promene budu samo brze. Više i preče od toga one treba da budu valjane i trajne.

Promena režima je tek započela smenom stranaka i ličnosti sa vlasti, a završiće se uspostavljanjem demokratskog poretka i vladavine prava. Izgradnja institucija demokratske države i vraćanje poverenja građana u te institucije suštinsko je pitanje. Bez toga, bez njih, bez demokratskih institucija, mimo njih, nema i ne može biti valjanih i trajnih promena.

Dužni smo, dame i gospodo narodni poslanici, da u skladu sa ovlašćenjima ove skupštine u okviru nadležnosti učinimo da se ta osnova, a osnova demokratskih institucija jeste temeljno preuređena država, dakle, da se ta osnova dobro postavi i da karakter sistemskih promena bude takav da toj obećanoj volji Srbije i vodi. Dužni smo da vratimo dostojanstvo Narodnoj skupštini i da posle višedecenijske suspenzije nastavimo, zapravo, ispočetka nastavimo proces gradnje parlamentarne demokratije u Srbiji. Samo ukoliko u tome budemo uspeli, a verujem da hoćemo, današnji dan u kome konstituišemo Narodnu skupštinu Republike Srbije u prvom sazivu posle sloma autoritarnog režima biće zaista značajan dan.

Dame i gospodo, narodni poslanici, hvala vam na poverenju koje ste mi ukazali i časti koju ste mi tim poverenjem ukazali.

Hvala.

(Aplauz.)

Predlažem da pre nego što nastavimo rad, napravimo pauzu od jedan sat. Dogovorićemo pripremu sledećih tačaka dnevnog reda i da nastavimo rad u 20 minuta do 15 časova.

(Pauza.)

(Nastavak sednice u 15,55 časova.)