PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da nastavimo sa radom.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – IZBOR POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 18. Poslovnika Narodne skupštine, primio 3 predloga kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Predlozi kandidata za potpredsednike Narodne skupštine su vam uručeni.

Kao što ste videli, za potpredsednike Narodne skupštine predloženi su narodni poslanici:

1. Gordana Čomić, član Demokratske stranke,

2. Nataša Mićić, član Građanskog saveza Srbije,

3. Rodoljub Šabić, član Socijaldemokratije,

4. Ljubiša Maravić, član Socijalističke partije Srbije,

5. Dragan Marković Palma, član Stranke srpskog jedinstva.

Pošto, prema članu 19. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, izvestilac predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li izvestioci predlagača žele da obrazlože predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine? (Žele.)

Gospodine Jovanoviću, izvolite.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, radno predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, za Demokratsku opoziciju Srbije je obavezujuća izborna volja građana iskazana na izborima održanim 23. decembra. U meri u kojoj računamo na pravo proisteklo iz izbornog rezultata naše izborne liste, poštovaćemo prava svih drugih učesnika tog izbornog procesa i svih drugih parlamentarnih snaga. Pokušali smo da postignemo dogovor sa predstavnicima Srpske radikalne stranke, Socijalističke partije Srbije i Stranke srpskog jedinstva, kako bismo, u meri u kojoj je to moguće, ispoštovali princip definisan radom ovog parlamenta tokom poslednjih 10 godina.
Nažalost, svi dogovori su osporeni tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima tih stranaka, tako da smo mi u nuždi prinuđeni da ispoštujemo onaj deo dogovora pred kojim su definisani i prava i obaveze dela poslanika ovog parlamenta, koji poštuju naše principe.
U skladu sa tim, mi predlažemo tri potpredsednika republičkog parlamenta i podržavamo kandidaturu predstavnika Socijalističke partije Srbije za tu funkciju. Ta podrška nije posledica našeg slaganja sa programskim načelima Socijalističke partije Srbije, već poštovanje izborne volje građana koji su ukazali podršku toj izbornoj listi.
Spremni smo da izmenimo Poslovnik o radu republičkog parlamenta i da tako otvorimo mogućnost za izbor i petog potpredsednika. Naša namera je da, ukoliko se postigne dogovor sa Srpskom radikalnom strankom, ona delegira svog predstavnika na tu funkciju. U suprotnom, mi ćemo to mesto ostaviti upražnjeno i na takav način demonstrirati svoju spremnost na poštovanje demokratskih principa, ali, istovremeno i nameru da uz prava insistiramo i na obavezama koje proizilaze iz odnosa koji su definisani kroz naše međusobne kontakte.
Dakle, mi nećemo, kako je to bilo tokom današnje sednice, insistirati na poštovanju principa civilizovanog društva, na način koji druge ne obavezuje na nešto tako. Svi koji su danas dobili podršku DOS-a, spremni su i na poštovanje prava i obaveza koji iz te podrške proizilaze. Stoga, očekujemo da će republički parlament podržati odluku DOS-a i predlog za potpredsednike, koji se nalazi pred vama. Istovremeno, u ime DOS-a iskazujem spremnost da podržimo predlog Socijalističke partije Srbije i da, ukoliko se postigne dogovor sa Srpskom radikalnom strankom, kroz izmenu Poslovnika, tokom sutrašnjeg dana podržimo njihovog kandidata za potpredsednika republičkog parlamenta. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala.

Da li se još neko od izvestioca javlja za reč?

Gospodin Ivković. Izvolite.

Branislav Ivković

Dame i gopodo poslanici, od uvođenja višestranačkog sistema u parlament Republike Srbije, znači, već 10 godina, poštuje se princip koji garantuje da sve parlamentarne stranke imaju pravo učešća u formiranju rukovodećih struktura, kako potpredsednika, tako i predsednika i zamenika odbora u skupštinskim telima.
U tom smislu, mi smo obavili konsultacije i iskazali spremnost, sve parlamentarne stranke, da se ti principi ispoštuju. U skladu sa tim principima, mi smo predložili, i meni je lično zadovoljstvo da, u ime poslaničkog kluba SPS-a, za mesto potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije predložim gospodina Ljubišu Maravića, čoveka koji je rođen u Kosovskoj Mitrovici, gde živi i danas sa svojom porodicom i sa svojim roditeljima, čoveka koji je uspeo da preživi i opstane teške trenutke šiptarskog terorizma i separatizma, teške trenutke NATO agresije. Uveren sam da će izbor gospodina Ljubiše Maravića za potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije biti znak svim građanima Kosova i Metohije u odlučnosti ovog parlamenta za odbranu integriteta Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko od izvestilaca predlagača javlja za reč?

Borislav Pelević

Uvaženi gospodine predsedniče, dozvolite mi, pre svega, da Vam u ime Stranke srpskog jedinstva čestitam na izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, da Vam poželim puno uspeha u radu u ovim veoma teškim vremenima, u nadi da ćete svoj posao obavljati u skladu sa principima parlamentarizma.
Takođe želim da vam predložim da se jedna od narednih sednica Narodne skupštine održi u Prištini, a sledeća da se održi u Bujanovcu. Ja se nadam da ćete veoma lako postići dogovor sa Međunarodnom zajednicom, odnosno sa UNMIK-om i KFOR-om, da se sednica Narodne skupštine održi u Prištini, što bi pokazalo i Međunarodnoj zajednici i Srbima koji su ostali na Kosovu i Metohiji, Srbima koji su morali da izbegnu sa Kosova i Metohije, da je to sastavni deo Srbije i Jugoslavije, kako to i propisuje Rezolucija Saveta bezbednosti 1244.
Što se tiče predloga za potpredsednika Narodne skupštine, Stranka srpskog jedinstva je u redovnoj proceduri podnela predlog da taj potpredsednik bude iz redova Stranke srpskog jedinstva. Radi se o gospodinu Draganu Markoviću Palmi.
Dragan Marković Palma je rođen 1960. godine u selu Končarevu kod Jagodine, gde živi i danas. Već 21 godinu se bavi privatnim preduzetništvom i u dva navrata je proglašavan za najboljeg preduzetnika, odnosno menadžera Srbije i Jugoslavije - 1994. i 1995. godine. Inače je poznat i kao direktor i vlasnik televizije "Palma plus" i potpredsednik je "Jugoslovenskog kik-boks saveza". Takođe je vlasnik i predsednik dva sportska kluba. Oženjen je, ima dvoje dece. Mislim da ga sve ove činjenice kvalifikuju da bude jedan od potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Mi nismo naišli na razumevanje naših kolega iz DOS-a i iz drugih parlamentarnih stranaka, da naš predstavnik takođe bude potpredsednik Narodne skupštine, s obzirom da su samo četiri partije, odnosno koalicije zastupljene u parlamentu Srbije. Smatrali smo da imamo isto tako i mi pravo da imamo potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Ja sam danas u redovnoj proceduri takođe predao predlog za izmenu člana 17. Poslovnika, kojim je predviđeno da Narodna skupština ima četiri potpredsednika. Mi smo predložili da Narodna skupština ima šest potpredsednika, mada je bilo govora na sastancima da će DOS takođe izaći sa predlogom da Narodna skupština ima pet potpredsednika Narodne skupštine. Ne znam šta je bilo sa našim predlogom. Ja molim gospodina predsednika da taj predlog takođe uvrsti u dnevni red, odnosno, da ga prosledi narodnim poslanicima. Mi ostajemo pri svom predlogu. Zahvaljujem na pažnji.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto smo dobili predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine i saslušali obrazloženje, otvaram pretres o tim predlozima. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, mene malo iznenađuje istupanje gospodina Jovanovića, predsednika poslaničkog kluba DOS-a. Radikali nisu tražili ništa i radikali nisu ništa zahtevali. Srpski radikali su bili spremni na dogovor o proporcionalnoj raspodeli mesta u svim skupštinskim radnim telima i funkcija Skupštine i skupštinskih organa.
Pošto taj dogovor nije postignut, mi jednostavno ne učestvujemo ni u predlaganju, niti ćemo glasati za ona tela koja su već predložena, ili za one funkcije za koje su kandidati već istaknuti. Ništa drugo. Za srpske radikale ne treba izmišljati nove funkcije, niti mi to tražimo, niti smo spremni da prihvatimo da sada neko uvodi peto potpredsedničko mesto, da bi bio srpski radikal na tom mestu. To je za nas ponižavajuće i ne pada nam na kraj pameti. Jednostavno, nemojte više onda u tom smislu računati na naše predloge, niti na neko naše insistiranje. Bilo je ranije problema, u ovih 10 godina, obnovljenog srpskog parlamentarizma, ali u prošlom mandatu takvih problema nije bilo, jer su prvog dana sve poslaničke grupe sklopile sporazum i vladajuće i opozicione partije i istog dana je izvršen izbor svih radnih tela i svih skupštinskih funkcionera. Ovo na parče, prvo nije na principijelnim osnovama, nije ozbiljno i za nas nije dostojanstveno, bar što se tiče Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Ako ste odlučili tako, imate dovoljnu većinu da izglasate, izglasajte, ali nemojte više u tom smislu na nas računati.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? Ako se više niko ne javlja, zaključujem pretres. Dozvolite da, saglasno članu 19. stav 5. Poslovnika, po azbučnom redu prezimena, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine. Prema podnetom predlogu, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije: Ljubiša Maravić, Dragan Marković - Palma, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić. Podsećam vas da, prema članu 20. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno, s tim što se javno glasanje vrši izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno, dizanjem ruke ili prozivkom.

Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Da vam kažem, zbog čega je to. Imamo više kandidata od broja koji se bira. Jedan narodni poslanik može glasati samo za onoliko kandidata koliko je predloženo ili manje. Kod javnog glasanja dizanjem ruke, nije moguće utvrditi da li je ovo ispoštovano, ili praktično jedini način za sprovođenje javnog glasanja jeste u ovom slučaju, javno glasanje - prozivkom.

Da li ima drugih predloga? (Ne.)

Ako nema drugih predloga, pre glasanja o ovom predlogu, molim da se utvrdi koliko narodnih poslanika prisustvuje sednici.

Konstatujem da sednici prisustvuje 227 narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Ko je za ovaj predlog, molim da podigne ruku.

Za ovaj predlog je glasalo 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova (156 poslanika) odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom, podsećam vas da se javno glasanje, na ovaj način, prema članu 20. stav 2. Poslovnika, vrši izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno.

Shodno odredbama Poslovnika, može da se glasa najviše za onoliko kandidata koliko se i bira potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.

Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 121. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja, prozivkom i da shodno toj odredbi treba da sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena. Narodni poslanici koji pristupaju glasanju, izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koga glasaju. Predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da li je odsutan ili da li ne želi da glasa. Sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika, ili njegovu odsutnost, uz njegovo ime i prezime na spisku.

Stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije izaberu: Ljubiša Maravić, Dragan Marković - Palma, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić.

Pristupimo glasanju prozivkom narodnih poslanika.

Molim sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje po azbučnom redu prezimena. Moramo biti malo strpljivi, molim vas za malo tišine, da bismo čuli kako su poslanici glasali.

Snežana Đukić

Aleksić Bojana (glasam za kandidate DOS-a Gordanu Čomić, Natašu Mićić, Rodoljuba Šabića i kandidata SPS-a Ljubišu Maravića),