PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.03.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

29.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Najpre vama, gospodine predsedniče, da kažem da vam nisam zaboravio kako ste mi dobacivali maločas kada sam bio za govornicom i kako ste pogrešno citirali jedan član Poslovnika, ali očekujem od vas izvinjenje, pa makar i na hodniku. Rekli ste da džabe primam već 10 godina poslaničku platu.
Nije tačno. Taj poslovnik dobro znam i nikada ne izađem ako nisam u pravu. Očekujem od vas, gospodine predsedniče, da ne prođete kao što je prošao Dragoljub Mićunović u Veću građana, u trenutku kada su se dešavale mnogo krupne i ozbiljne stvari, tada istina odmah sa tragičnim posledicama, kada nije prekinuo sednicu Veća, nego rekao da su to dnevni događaji.
Evo, sada vas izveštavam da je Skupština Vojvodine danas usvojila nekakvu svoju platformu za definisanje odnosa sa Srbijom, koja predstavlja zahtev za otcepljenje (grupa poslanika aplaudira) i da su ovakve bukadžije, samo mnogi pripadaju i vašim političkim strankama, otcepljenim od centra iz Beograda, ružnim rečima govorili i o Vojislavu Koštunici.
Što je on i zaslužio, jer da nije bio kandidat za predsednika Jugoslavije takvi nikada ne bi bili poslanici Skupštine Vojvodine. Svojim autoritetom izvukao je takve barabe, koje sada svašta govore u Skupštini Vojvodine, čak je jedan govornik rekao - ako nam ovo ne prođe, ući ćemo u rat sa Srbijom.
A vi, gospodine predsedniče.....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hoćemo li na amandmane?
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
.... sitnim zluradostima i pakostima ovde pokušavate da nas ometete da vam kažemo ono što je veoma bitno u državi Srbiji, a to je da smo mi srpski radikali, kada smo imali za vratom socijaliste, kada su se okomili na nas svom žestinom, kao eksponenta SPS-a imali Nebojšu Čovića za vratom.
Garantujem vam - nije slučajno sa vama u DOS-u - i kad budete u sukobu vi sa pojedinim strankama iz DOS-a za vratom će vam biti Nebojša Čović.
Citiraću, ali ću i parafrazirati deo ekspozea sada predsednika Vlade Zorana Đinđića, kada nas je ubeđivao da glasamo za Vladu, rekao je da je to Vlada velikih reformi i energičnih akcija. Rekao je, e sad već ima ovde i nekih mojih reči, sigurno ćete ih prepoznati, da nekolicina ministara ima uspešnu karijeru u najvećim svetskim kompanijama, da nekolicina ima blistavu komunističku i socijalističku prošlost i ogromnu imovinu, da nekoliko njih nema ništa, ali da ubrzano stiču od 5. oktobra, po ubrzanom postupku, a tu su da bi se upisali u listu utamanjivača Srbije i srpskog naroda.
Dokazuje se to, dame i gospodo, veoma ubrzano. Dva amandmana u okviru ovog jednog sam podneo. Verovatno ste i sami uvideli koliko je besmisleno da sve amandmane na jedan član svrstavate u jedan amandman, pa se tako desi da na strani 3. imate amandman i na strani 9, potpuno su različite stvari, a sve se to zove jedan amandman.
Tako sam i ja hteo da vam ukažem na to što se govornici pre mene nisu trudili da je Nebojša Čović, dokazani lopov, da je Nebojša Čović vojni liferant, koji je zarađivao na škartu.... koji je isporučivao Vojsci Jugoslavije.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Nikoliću, vodite računa o rečniku.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Nažalost, nisam čuo prethodne govornike da su o tome govorili. Trebalo je o tome da se govori ovde, da je bio jedan komunistički diktator do samo pre nekoliko godina i da ste odjednom u ruke tom čoveku pružili 500 miliona dinara.
Nije to namenjeno za bezbednost juga Srbije. Bezbednost juga Srbije i kompletne Kopnene zone bezbednosti pokrivena je sa milijardu i 500 miliona dinara u okviru MUP-a Srbije. To prihvatam. Za to bih glasao. Ono što je u razdelu na MUP-u Srbije znam da će biti iskoršćeno za ono što piše, ali ovo što kaže - koordinaciono telo, 500 miliona dinara, tu ne verujem ništa i znam da od toga nema ništa.
Uostalom, danas verovatno Nebojša Čović razgovara sa teroristima, pa ko zna kakve će nas vesti bubnuti večeras u 19,30. Jedna iz Vojvodine, jedna sa juga Srbije. Pitanje je hoćemo li mi sutra uopšte normalno moći da razgovaramo o budžetu.
Drugi amandman, odnosno ne mogu da kažem više drugi amandman kada je to isti amandman, ali nema veze sa onim predhodnim, to su sredstva donacija. Predložio sam da se izbriše stavka i da se izbriše nepoznati iznos stavke. Šta sam mogao drugo da napišem kada nam je neko veoma školovan, ko je pomogao i ruskoj privredi da se oporavi, a tamo otišao samo zato što je znao jezik sličan ruskom, napisao u budžetu nama kao maloj deci jednu stavku koja nema iznos.
Pa to zaista nema smisla. Ako možete vi to da trpite, koji ćete glasati za ovaj budžet, ja ne mogu. Ne želim. Ali vas još jednom upozoravam, gospodine predsedniče, i završavam, hvala što ste mi omogućili da minut duže govorim, eto i od vas nešto povoljno, upozoravam vas da se raspitate šta je to bilo, možda još uvek traje na sednici Skupštine Vojvodine, telefon koji sam ostavio poslaničkom klubu neprekidno zvoni, zovu ljudi iz svih krajeva Srbije, zovu ljudi iz Republike Srpske, koji gledaju direktan prenos sednice Skupštine Vojvodine i kažu da je ovo mnogo gore od svih onih sednica koje su prethodile cepanju Jugoslavije.
Od svih sednica gledaju to i oni koji su ostali u Srpskoj Krajini, ali za razliku od vas, dame i gospodo, koji ste sada došli na vlast, ja se uopšte ne stidim ničega što sam učinio i za Srpsku Krajinu (Predsednik - gospodine Nikoliću, vreme, molim vas da završite) i za Kosovo i Metohiju.
A, vi svojim dolaskom na vlast ne možete da operete to što niste pomogli nikome da se nešto učini za te države. Vas je mržnja prema Slobodanu Miloševiću okrenula protiv svog rođenog naroda. Šta god je radio Milošević, bili ste protiv toga, pa šta ste onda mogli da očekujete. Došli ste na vlast i još uvek ste u opoziciji.
A, garantujem vam, poznajem neke ljude iz pojedinih stranaka koje su sada na vlasti, oni to neće moći mnogo ddrugo da iz že. Znam da su ostali moralni i časni i da im nije mesto u ovoj grupaciji koja nam razbi Srbiju i ovakva kakva jeste.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik gospodin  Dragan  Maršićanin.

Dragan Maršićanin

Gospodine Nikoliću, što se tiče Poslovnika i dužine vašeg staža u parlamentu, pogrešio sam za jednu godinu. Taj staž je kraći za jednu godinu. Ali, ipak, 9 godina ste primali platu i niste naučili da po članu 137, to nisam hteo onda da vam kažem, pročitajte, predlagač akta ima pravo do okončanja rasprave da ga povuče .... (komentar poslanika Nikolića se ne čuje). Da, zna se ko je predlagač zakona. To su narodni poslanici, no nećemo sada na ovaj način voditi dijalog.

A što se tiče ozbiljnije stvari od dužine vašeg poslaničkog staža, jeste neobična sklonost da nekoga ko pripada Demokratskoj stranci Srbije, a kojoj i ja pripadam, pozivate na odgovornost prema državi, na odgovornost prema narodu.

Pokušavate da obavestite šta se to važno u državi dešava, a šta on, naime, po vama, ne zna. Potpuno je neumesno, verujte mi, i vi, i bilo ko drugi , da o tome obaveštava poslanika DOS-a. Vrlo dobro znamo šta se dešava u kom kraju Srbije, znamo šta se dešava u kom kraju Jugoslavije, šta se dešava u Crnoj Gori. O tome smo govorili i onda kada vi to niste smeli da izgovarate, a onda kada ste vi činili i u Vojvodini, i svuda drugde, ono što je za posledicu imalo razbuktavanje separatizma i u Crnoj Gori, i u pojedinim delovima Srbije.

Odgovorni ste za to. Odgovorni ste jer ste podržavali režim Slobodana Miloševića, sedeći u njegovoj vladi, glasajući za njegovu vladu, i to isto onoliko godina koliko ste učili Poslovnik. To je rezultat vašeg političkog delovanja. Potrošio sam samo minut i po i neću doterati ni do dva, da vam kažem da srpski radikali nemaju šta DOS i mene kao poslanika te stranke da uče patriotizmu, državnim pitanjima, obavezi prema državi, obavezi prema narodu, i ne brinite se vi, znamo mi ko nam "dahće za vrat" vrlo dobro, znali smo otkad smo osnovani, znamo i danas. (Aplauz.)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li još neko želi reč?

(Tomislav Nikolić traži repliku.)

Ne možete repliku na repliku.

Da li se još neko od ovlašćenih učesnika javlja za reč? (Ne javlja se.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman poslanika Tomislava Nikolića na glasanje.

Za 57, protiv 124, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 8, ukupno 189 narodnih poslanika.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen od strane Narodne skupštine.

Na član 7. amandman je podneo Odbor za poljoprivredu.

Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.

Da li predstavnik Odbora želi reč? (Ne želi.)

Da li neko drugi želi reč? (Ne želi.)

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za 57, protiv 99, uzdržana tri, nije glasalo 32, ukupno 191.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. razdeo 8, razdeo 16 i razdeo 18. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.

Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade, na sednici Odbora.

Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)

Da li se neko drugi javlja za reč? (Ne.)

Stavljam amandman na glasanje.

Za 55, protiv 128, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 9, ukupno 192 narodna poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Blažić.

Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.

Da li podnosilac amandmana želi reč?

Ima reč narodni poslanik Branislav Blažić.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Blažić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 7, pozicija 33, analitički konto 911-360, iznos "2.004.400.000" se zamenjuje iznosom "4.008.800.000".
Suština amandmana je oko zdravstva i Fonda za zdravstvo. Ovde smo danas čuli, gospodin Mijailović je, ako se ne varam, izneo jednu diskusiju koju u svakom slučaju treba podržati, u interesu je zdravstva, ali je rekao da je dogovorio sa gospodinom ministrom, i on je obećao da će jedan i po put povećati sumu izdvajanja za zdravstvo. Znači, da bi to moglo već sada. Zašto to obećanje ne ispuni već danas, ako stvarno želi i oseća koliki su problemi zdravstva, a rekao je da to oseća, i dao je čvrsto ubeđenje, otprilike, da se već danas ovaj amandman prihvati i njegovo obećanje već danas ispuni.
Prema tome, mi ćemo doći u poziciju da možemo, a neka se smanji budžetska rezerva, da već danas imamo ispunjeno obećanje ministra Đelića. Ono što je suština, a što svakako treba podržati, to je prioritet zdravstvu. Međutim, ono što je gospodin Đinđić objasnio, da je to stend baj prioritet, da se čekaju sredstva od Svetske banke, pa ako ta sredstva stignu, onda će ona prioritetno biti obezbeđena za zdravstvo.
Međutim, to je ono - ako bude, biće, a pošto neće da bude, neće ni biti. Može da bude, ne mora da znači, ali kako nas neko iskustvo uči, uvek tako kad se nešto obećavalo, na kraju to ne bude, i ostane bez tih sredstava. Mislim da nije red da zdravstvo bude na stend baju, neka nešto drugo bude, neka se, uostalom, budžetska rezerva malo smanji, ona je 7 milijardi, neka se smanji na pet, a neka te dve milijarde već od danas budu obezbeđene za zdravstvo, jer je situacija katastrofalna, kritična, i više se ne može čekati i ne može se sa tim problemom odlagati.
Opet se vraćam na onaj princip pravednosti, o kome sam govorio, i istinito tumačio zvaničan dokument, dobijen od opštine Kikinda, a i od drugih opština, kako su se digle plate. Možete sada porediti - predsednik SO, sekretar i predsednik Izvršnog odbora, kad se njih trojica saberu, imaju koliko 10 specijalista, 10 hirurga, gospodo. Ne možemo govoriti o principu pravednosti u takvim odnosima, a to su podaci za januar, februar i mart. Šta će biti i kako ćete vi menjati te sume, da li ćete taj princip pravednosti primeniti, to ćemo videti, o tome ćemo govoriti kada to uradite, ili ne uradite, ali molim vas, danas je situacija takva. Prema tome, potpuno je neodrživo.
Imamo mogućnost da ispunimo obećanje gospodina Đelića, imamo mogućnost odmah da neke stvari radi pravednosti u principu popravimo, a sada samo zavisi od vas. Hvala lepo.