DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ja ću na osnovu člana 101. da vam izreknem opomenu da se držite dnevnog reda, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Apsolutno se, gospođo, držim dnevnog reda, pažljivo slušajte i molim vas da me ne prekidate.
Znači, uz ogromnu pomoć, finansijsku i logističku, obećavali ste narodu kule i gradove. Govorili ste, pre svega, da ćete dovesti eksperte, da ćete, preko medija smo to mogli da slušamo, u svim gradovima i opštinama izvršiti korenite poreske reforme, da ćete imati jedan restriktivan budžet, a vi sada ovakvim poreskim stopama morate, kako znate i umete, da namaknete do nekog iznosa od onih 130 milijardi budžeta koje ste planirali za ovu godinu.
Danas se niste usudili, gospodine Đeliću, da kažete da je taj budžetski deficit još veći, da iznosi preko 40 milijardi dinara zbog toga što su smanjene, pod pritiskom, akcize, a da vam porez na dohodak građana u ovom iznosu neće pomoći da popunite budžetske stavke, da dobijete prihod koji ste planirali, jer ovo neće imati ko da plati.
Vi morate da budete suočeni sa činjenicom da imamo na stotine preduzeća, koja skoro ništa ne proizvode od kako ste vi, pučisti, došli na vlast, da imamo situaciju da nema mogućnosti da se oporavi naša privreda. Pre sedam dana je u Kragujevcu boravio vaš nalogodavac, onaj koji vam je davao tačne instrukcije šta kog dana treba da uradite pred taj čuveni 5. oktobar. Dakle, došao je Vilijem Montgomeri i kada je otišao iz "Zastave", u kojoj su pre svega radnici uz topli obrok, koji se do sada nije oporezivao, pokušavali i uspevali nekako da preživljavaju, pojavio se onaj što je upadao u "Zastavu" sa dugim i kratkim cevima, izvesni Miodrag Savićević i rekao: "Nije nama ništa gospodin Montgomeri obećao." On je samo došao da snimi situaciju, kao što on i njemu slični agenti snimaju godinama, sa ciljem da potpuno unište našu privredu, ovu državu i ovaj narod i on će dalje da prosledi informaciju.
I sami ste više puta izjavili, a i zbog činjenice odakle ste danas došli, sve mi se čini da nemate jasnu predstavu šta se dešava u našoj privredi a ako imate, vas to posebno ne zanima. Mi smo, kao što su vam bili i Rusija i Poljska, za vas samo jedan eksperiment više, koji će mnogo da košta ovako osiromašene građane, kojima je danas potrebno za popunu potrošačke korpe četiri prosečne plate. A pitanje je sa ovakvim porezom na dohodak građana, koji vi predviđate, da li će biti u situaciji bilo koji poslodavac da redovno isplaćuje te zarade u minimalnom bruto iznosu.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Stevan Kesejić, a sledeći prijavljeni poslanik je Dragoljub Stamenković.
Molim narodne poslanike da se drže teme zbog ograničenog vremena i, ako mogu, da izbegnu uvrede.

Stevan Kesejić

Razumem potpredsednicu, još se nije iživela, zato što sam prošao taj stadijum, u kome se ona sada nalazi, pa neću zameriti zbog ove primedbe koja mi je upućena.
Dame i gospodo narodni poslanici, srpski narod i građani Srbije u principu su uvek imali pošten odnos prema svojoj državi. Imali su pošten odnos i kada je trebalo da se dobrovoljno radi za tu državu, kada je trebalo da se sprovode humanitarne akcije, imali su pošten odnos prema državi kada je nju trebalo braniti, kada je trebalo ginuti za nju. Isto tako, građani Srbije uvek su imali pošten odnos i kada je bilo u pitanju plaćanje dažbina, onih koje je država od njih očekivala, jer su znali da bez države i sama nacija ne može da opstane.
Zbog toga je, i veće čuđenje građana Srbije danas što se donose takvi zakoni, sa kojima se u stvari želi sve ono što su građani Srbije učinili da se baci pod noge, da se anulira njihova privrženost ovoj državi i da se izvrši polarizacija između državnih institucija i naroda, građana Srbije.
Posle ekonomskih bombi, koje su pale na našu privredu donošenjem prethodnih zakona, a to je Zakon o porezu, Zakon o akcizama, jednom reči Zakon o budžetu, ovi novi zakoni treba da doprinesu, između ostalog i Predlog zakona o porezu na dohodak građana, još jednom udaru na standard građana. Ovde smo čuli da se ništa bitno nije promenilo u odnosu na prethodni zakon, ali ono što je najbitnije, to se u stvari menja. Ona socijalna kategorija, od čega su zaposleni građani Srbije živeli, upravo su ona primanja, koja sada treba da se oporezuju, a to je regres i topli obrok. To je u stvari građanima u veoma lošim privrednim subjektima, gde su radili i nisu dobijali redovne lične dohotke, dolazilo kao melem na ranu, jer su na taj način uspevali da ostvare minimalnu egzistenciju sebi i svojoj porodici.
Uvođenjem oporezivanja ove kategorije dohotka sigurno je da će preduzeća, koja su do sada sa velikom mukom uspevala da izdvajaju ova sredstva za tople obroke i regres, prestati da to čine, jer će i njih same opterećivati taj novi dohodak, koji će biti oporezovan, a isto tako i radnicima će biti svejedno da li dobijaju ta sredstva kroz redovne plate, kako se ovde u zakonu kaže - plate, zarade, ili kroz neki drugi vid, ako se i na jedno i na drugo jednako primenjuje poreska stopa.
Poreska stopa od 20% na prihod od poljoprivrede i šumarstva pokazuje, zaista, Vladu Srbije sada na najbolji način, a kako su se lideri DOS-ovske većine ponašali pre izbora, u izbornoj kampanji, kada su obećavali da će poljoprivredu pomoći u toj meri koliko je poljoprivreda pomogla sveukupnom građanstvu odnosno privredi Srbije.
Na ovaj način, nejednakim oporezivanjem privrednih delatnosti, dakle u drugim, nepoljoprivrednim delatnostima i u poljoprivrednim, dakle 14% i 20%, najočiglednije i najslikovitije se prikazuje koliko je stalo novoj DOS-ovskoj vladi do razvoja i reformi poljoprivrede. Ovo otuda što često čujemo da su glavni strateški i prirodni resursi upravo iz poljoprivrede. To pokazuje da Vladi nije stalo ni do očuvanja tih prirodnih i strateških resursa. Dakle, neće samo uništiti fabrike i one institucije, u kojima su sada DOS-ovci u upravnim odborima, nego žele da unište i livade, pašnjake, stoku i sve ono što je inače prirodno bogatstvo i neophodnost u preživljavanju ovog srpskog naroda. Sve ćete uništiti, jer ste to jedino i naučili i to primenjujete veoma uspešno.
Radnici će raditi samo za socijalno osiguranje. Plate i sve ostalo što su do sada primali biće samo nominalno uvećane, a realna će u stvari biti samo osnovica za socijalno i zdravstveno osiguranje. Sve ostalo će biti samo jedna farsa, kako biste mogli pred građanima da govorite o povećanju plata zaposlenima. U stvari od tog povećanja neće biti ništa. Najbolje se pokazuje i to što, na primer, za jaje pre 5. oktobra je trebalo dati 1,5 do 2,00, a danas 4,00 dinara. Dakle, na toj osnovnoj potrebi vidi se kolika je stopa inflacije i koliko je DOS svojim vladanjem za ovih pet meseci doprineo da su čak i jaja skuplja.
Ono što inače građani mogu da nađu na ulici, dajte i to oporezujte. Vi ćete takođe oporezovati i mobe, komšija komšiji više neće moći da dođe sa motikom na ramenu ili sa kosom da pomogne, da obavi svoje poslove, da okopa kukuruze, da pokosi seno, jer ćete imati Vladine žbirove koji će pratiti te ljude sa alatom i odmah ćete ih terati u zatvor zato što nisu platili porez.
Naravno, ljudi koji moraju da prežive, koji rade u firmama i nemaju mogućnosti da zarade za osnovne potrebe, do sada su, a i ubuduće će sigurno morati da se snalaze sa nekim dodatnim radom. Te radove su najbolje do sada mogli da nađu upravo u deficitarnoj snazi, u poljoprivredi. Na primer, kod okopavanja šećerne repe, završi svoj posao u fabrici, ode na tri - četiri sata da uradi posao, kako bi zaradio sutra za mleko i hleb svojoj deci, a vi ga oporezujete, on se umori, padne sa nogu i onda to sve što je radio, te teške fizičke poslove, vi ćete gurati u vaš budžet, a taj budžet ćete koristiti za one namene koje ni nama danas nisu poznate. Vi se naravno ovde smejete, smejete se krvi i znoju ovog naroda, i tako ćete se smejati sve dok ne dođu kuke i motike pred Skupštinu, a znaće dobro i prepoznaće oni ko je od njih otimao taj novac. Dobro će prepoznati. U ovom zakonu se još niz nepravilnosti može uočiti, a te nepravilnosti su i u sledećem - ukidanje toplog obroka za radnike po fabrikama, uporedo sa ...
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Vreme, gospodine Kesejiću, jedanaesti je minut sada.

Stevan Kesejić

Samo trenutak, nadam se da vaše vreme ne dolazi. Dakle, oporezivanje toplog obroka radnicima u fabrikama i neoporezivanje onih koji idu na službena putovanja, do visine od 600 dinara, na najočigledniji način pokazuje u stvari kojem sloju građana vi želite da učinite i pomognete, a o kojima ne vodite računa. Zbog toga SRS ovaj zakon o porezima na dohodak građana, kao i sve ostale poreze koji će biti na dnevnom redu, smatraće kao atomsku bombu koju ste vi DOS-ovci vukli posle NATO agresora za vama, a sada želite da je aktivirate u najnezgodnije vreme kada dolazi vreme građana Srbije koji su u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragoljub Stamenković, a sledeći prijavljeni kandidat za diskusiju je Radojko Petrić.

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Predstavnici SRS već su upozorili da je ovaj zakon destimulativan i da sprečava razvitak, pre svega, samostalne delatnosti. Uzmimo primer jednog advokata, dok plati doprinose za penziono osiguranje, doprinose za zdravstvo, ostala mesečna davanja i 20% poreza na promet usluga za svaku uslugu, plati zakup za lokal, telefon, grejanje i komunalne troškove, troškove materijala, to bude negde od 25 do 30 hiljada dinara. Koliko on to treba da zaradi da bi ostvario sebi minimalnu zaradu od desetak hiljada dinara. Ko to može da uradi? Doduše, ima nekih advokata, čuli smo da zarađuju mnogo više, ima ih i ovde, a sada su čak i ministri. Oni to ne zarađuju na pošten način.

(Da, Miroslav Ilić ti da neku paru i to je lako.)

Mi smo prvo usvojili budžet i sada valja ostvariti planirane prihode. Prihodi neće biti ostvareni ako se pre toga guše samostalne delatnosti. Možda ministar finansija, kao gost u ovoj državi, nije svestan kolika je mala platežna moć prosečnog građanina, ali trebalo je da ga posavetujete. Nedavno je na Televiziji 5 u Nišu gostovao ministar finansija. Rekao je da je sve poskupelo za 1%, čak da ima i smanjenja cena. Otišao sam u prvu mesaru, u Rajićevoj ulici, da proverim to i sve je mnogo više poskupelo nego što je ministar objašnjavao na televiziji. Kaže ministar zdravlja - plaćajte participaciju, biće vam bolje, jer bolje da platite, pa da imate uslugu, nego da ne platite pa da uslugu nemate. Ministre, najbolje je da platimo celu cenu zdravstvene usluge, onda će nam biti najbolje. Vas narod nije birao da nam pričate šta smo mi radili, kako smo mi radili i gde su bile naše greške, već da to ispravite, da pomognete i da ne uvodite nove namete i troškove, to nema ko da plati. Kada god nam uzmete nešto, udarite neki novi porez ili povećate porez, vi kažete - biće vam bolje. Samo ne kažete kada će nam biti bolje, valjda hoćete da nas iznenadite.

Dozvolite mi da na kraju pročitam jedan stav iz Zakona, i mislim da ovo treba zaista ispraviti, ukoliko ništa drugo ne ispravite. To glasi ovako: "Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva, ne plaća se na katastarski prihod", pa kaže dalje "za one poreske obveznike koji su stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, ukoliko nemaju druge prihode i nemaju u svom domaćinstvu osobe koje mogu da obavljaju te poslove, ili nemaju ličnosti koja su po zakonu dužne da ih izdržavaju". Postoje lica mlađa od 65 godina i 60 godina za žene, koja su zbog bolesti ili invalidnosti sprečena da rade na tom imanju i ostvaruju određeni katastarski prihoda. U Zakonu je trebalo precizirati i to, da i ate kategorije građana budu sagledane u odnosu na poreska oslobađanja i poreske olakšice. Potpuno mi je jasno, kada se oporezuje topli obrok i regres, da od onih 6 milijardi dolara nema ničega.

Gospodine ministre, kada ste sami ovde, prenesite ministrima da ministar koji ne sluša narodnog poslanika, ne sluša deo naroda. Te poslanike je birao narod. Ovo je nepoštovanje, ne prema narodnim poslanicima, nego prema građanima i prema narodu koji je birao te poslanike i na kraju, mi smo birali vas ministre u ovoj vladi. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima ministar zdravlja, gospodin Joksimović, a posle njega narodni poslanik Radojko Petrić.

Obren Joksimović

Dame i gospodo, Direktno sam prozvan da kažem neku reč o participaciji, koja se stalno spominje u sredstvima javnog informisanja, pa i ovde u Skupštini.
Naravno da jeste tema, ali mi moramo da uvedemo participaciju iz mnogo razloga. Jedan od ključnih razloga je to što su fondovi za zdravstvo prazni, a mi smo ih nasledili tako prazne. Dakle, u vremenima koja smo mi nasledili, a koja ste vi razbili dok ste bili na vlasti, zajedno sa socijalistima, vi ste potrošili sve moguće rezerve u zdravstvu. Pitanje je koliko uopšte dugovi u zdravstvu iznose, kolika su međusobna potraživanja u zdravstvu, jer dugovi po raznim osnovama iznose verovatno više od dve milijarde maraka. Fond za zdravstvo je u dubiozi od 420 miliona maraka. Vi sada želite da kažete kako je to nova vlast, DOS-ova vlast, kako ona može preko noći i od ničega da stvori nešto. Mi sirotinju možemo da podelimo ravnomerno i da gledamo da svi podnesemo, koliko god je moguće teret nemaštine, a ne da pričamo šarene i lepe laži o tome kako je neko željan da uradi nešto, ali mu eto drugi ne da. Ministar za zdravlje je samo običan čovek, prosečan u svemu, a vi možete da mi dobacujete, ne branim, razumećete me.
Nije ministar za zdravlje, aktuelni ministar Obren Joksimović, izmislio participaciju, to je nešto što je postojalo i što je iz reklamnog razloga ukidano u više navrata.
Nameravamo da vratimo participaciju, to smo predložili kao zaštitnu meru. Bolje je da zdravstvene ustanove iz tih sredstava koje skupe tokom dana mogu da kupe bar ono što im je najnepohodnije, da kupe recimo gorivo i da mogu da odu u neku kućnu posetu, da nabave recepte na kojima pišu, da kupe sapun da se operu ruke, da se negde opere posteljina, nego da se ne plati ništa, ali da se ništa i ne dobije ili da se ne plati ništa, a da se mora podmititi neko ili na nekom drugom mestu platiti mnogo skuplje. Dakle, tako treba posmatrati participaciju, a ne kao meru prinude i iživljavanje nad bolesnicima. To je jedna stvar.
Druga stvar, iz participacije će svakako biti izuzeti trudnice, deca, starci, bolesna i izmenogla lica, izbegla lica, lica bez primanja, naravno dijabetičari itd. Ne treba posmatrati participaciju kao meru prinude i nešto što je sadašnja vlast izmislila da bi varala svoje birače. To jednostavno nije tačno.