DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Božidar Vučurović

 Poštovano predsedništvo, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, sasvim je jasno da, kada se donese budžet koji ne prikazuje očekivane prihode, koji ih krije, koji se oslanja na crne fondove, onda su i zakoni koji bi trebalo da podrže i napune taj budžet, isto tako loši.
Kada učenik u srednjoj ekonomskoj školi dobije zadatak da sačini budžet, pa u startu, već na samom početku iskaže deficit u budžetu, a pri tom na rashodnoj strani budžeta ostavi stavku koja se zove tekuća budžetska rezerva, taj učenik dobija jedinicu. Budžet sa deficitom, bar u dosadašnjoj praksi i ekonomskoj nauci, ne poznaje i ne priznaje stavku budžetske rezerve.
Ovakve zakone kreira, osim ovog momenta, i apsolutno nerealno iskazana prihodna strana budžeta, prostim računskim radnjama. Ako uzmemo za reper količinu uvezenih akciznih roba u prošloj godini i pomnožimo je sa iznosom akcize po novom Zakonu o akcizama, dobijamo neverovatnu cifru od preko 60 milijardi dinara, što se vrlo lako može izračunati.
U budžetu je iskazana stavka od 25 milijardi dinara. Zato nije ni čudo što je Vlada bez reči i komentara umanjila akcizu na derivate nafte u iznosu od 10 milijardi dinara, ne trepnuvši i ne izmenivši prihodnu stranu budžeta, pa čak ni rashodnu, ne iskazavši budžetski deficit veći za 10 milijardi dinara. Taj prihod od 60 ili preko 60 milijardi dinara, koji se dobija prostom računicom, nije iskazan i to je osnovni dokaz da će se ovaj budžet oslanjati na crne fondove, kako ja tvrdim, da će se zbog toga, da bi ovi prihodi ostali sakriveni, ruka duboko zavući u džep svakoga građanina Srbije. To znači da će alimentiranje javnih prihoda za sve korisnike budžeta pasti na građane Srbije.
To znači da je i ovoj vlasti jasno da od obećane pomoći iz inostranstva nema ništa. Nasuprot poreskoj praksi iz celog sveta, gde se lekovi, dečji artikli, knjige, udžbenici i ostali prehrambeni proizvodi oporezuju bar dvostruko manjom stopom, svi proizvodi i usluge, pa i prihod građana, i to prihodi kakve nisu mogli građani sami ni da zamisle da će ih ostvariti, oporezuju se sa 20%.
To je ono što je za sada namet za građane Srbije. Ali to nije sve. Posle ovoga idu i zakoni o porezu na dobit preduzeća, na imovinu, o držanju, upotrebi i nošenju određenih stvari, otprilike nekih šest zakona koji će zavući ruku u džep svakog stanovnika Srbije. Taj džep je prazan. Nije više ni prazan, nego je šupalj džep, gospodine ministre, a u šupljem džepu se ne može naći ništa pametno.
Celokupni teret države svalili ste na pleća potrošača, evo na koji način. Na taj način što ste na uvoznu robu prvo smanjili carine, pa onda i porez. Sada će građani Srbije da kupuju uvozne proizvode. Tako se vašim rešenjima potpuno guši domaća proizvodnja. Proizvodnja je ionako iscrpljena sankcijama i bombardovanjem vaših prijatelja. Devize vaše vlade su nešto "transparentno" i "pošteno". Transparentno se da prevesti i kao prozirno, što će reći da je vaša vlast prozirna, kao uostalom i velika većina članova Vlade, kojima nedostaje još samo novac da bi bili pošteni.
Gospodine ministre, vašim rešenjima me sve više ubeđujete u moju konstataciju sa prošle sednice da smo nas dvojica potpuno jednaki, počev od imena pa nadalje. Otkrio sam da smo i ja i Vi u životu mnogo voleli bar dve stvari u koje se nismo baš ni malo razumeli. Ja sam voleo, na primer, svemirsku tehnologiju i žene, a Vi, izgleda finansije i ekonomiju.
Kako da podržimo predlog zakona koji podnosi ministar, koji kaže da je u prvom tromesečju inflacija bila 7,6%, pa onda kaže da je to na kraju godine 30%, znači 7,6% puta 4, to je 30%. To jeste 30%, ali isto jedinica iz finansijskog poslovanja. Jedinica se dobija i kada se u planovima ekonomskog razvoja kao osnovni parametar uzme optimizam, optimizam da će Evropa i svet dati pare.
Evropa i svet neće dati pare, nisu dali nigde. Razgovarali ste sa našim susedima, nisu ih dali ni njima. Ovaj vaš optimizam podseća na čoveka koji uđe u restoran bez dinara u džepu, poruči školjke i onda se nada da će tamo da nađe biser kojim će da plati račun. Nema bisera više u džepovima građana Srbije. Nema više ni ko ni odakle da vam plati porez na imovinu, porez na dohodak, porez na krševe od automobila, porez na plate koje ne prima, porez na dohodak koga nema, porez na dobit koju priželjkuje, porez na finansijske transakcije koji sve to još više opterećuje i porez na fond zarada kojih se i ne seća. Nema novca kod naroda. Nema ga, da vam ga daju da se vi slikate i svojim slikama ulepšavate naše gradove. Nema ga da vam daju da se slikate na televiziji i da pričate vaše istine. Jedino što ste uradili dobro, to je da narod više ne kupuje televizore, nego kupi vaše postere i zalepi ih, em su jeftiniji, em ne pričaju koješta, a i lepši su. Uz to kažete, što je neverovatno i u šta ni deca od sedam godina ne mogu da veruju - kažete da rast cena neće uticati na porast troškova života.
Ako to bude istinito, sigurno će taj dobiti Nobelovu nagradu za glupost.
Kažete da je nužno doneti ove zakone, da ovi zakoni nastaju iz nužde i nije tačna ona izreka da nužda zakon menja. Ne menja zakon nužda, gospodo iz Vlade, zakon menja motka i to ona sumnjive čistoće.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Za reč se javio ministar Đelić.

Božidar Đelić

Hvala, gospodine predsedniče. Samo kratko bih komentarisao nekoliko istupanja ovde u tri- četiri tačke.
Prvo, priča o inflaciji, najvažnija stvar u našoj zemlji koja je doživela dve hiper inflacije u poslednjih 10 godina, jeste da se sada ne igramo sa tim. To je opasna igra. Ovde sam da vam ponudim nekoliko činjenica. Inflacija prošle godine je bila oko 113%, bila je visoka najviše zbog toga što je odlazeća vlast, to je bilo među poslednjim stvarima koje su uradili, sve one cene, koje su administrirali, koje su depresirali dve-tri godine, odjedanput oslobodili i zbog toga smo imali stopu inflacije od 27% u oktobru i 18% u novembru. I tako smo došli do te inflacije i odakle je.
Odgovorna monetarna i budžetska politika u poslednjem kvartalu omogućila je da se ta stopa inflacije spusti ispod 1 i 2% u decembru i januaru. Onda smo došli do stope koja je bila 3,2% i 3,3%. Tu su ulogu imale komunalne usluge, jer su mnoge lokalne samouprave digle cene, ali smo već u martu imali stopu inflacije od 0,9%. To je ono što je sada izvorna inflacija, to je ono što nosi odgovorno vođenje zemlje, odgovorna monetarna i fiskalna politika.
Želim da svi narodni poslanici i svi naši građani znaju da će u aprilu stopa inflacije biti nešto viša, procenjuje se između 4 i 6%. To će biti jednokratno u aprilu, zato što ćemo u isto vreme imati dve-tri stvari, pre svega ova poreska reforma. Nikada nisam rekao da će sve ostati na nuli, biće nekoliko manjih efekata, ali krajnje je neodgovorno govoriti o nekih 20, 15%, to apsolutno nije istina. Imaćemo taj efekat koji procenjujemo između 1-2, 3% maksimum. Imaćemo efekat u slučaju da Vlada Republike Srbije, kao što je verovatno voljna, odobri odluku i preko Upravnog odbora EPS-a odobri prvo dizanje cene struje. Ta cena struje mora ići na gore, inače nećemo nikada uspeti da raskrčimo našu privredu, inače će ona i dalje zračiti i izbacivati nelikvidnost u ostale ekonomske činioce i privredu.
Znači, to moramo uraditi i zbog toga ćemo u aprilu imati nešto veću, ali kontrolisanu inflaciju. Videćete već maja i juna ta inflacija će ponovo biti mnogo manja. Mislim da je to toliko važna stvar da za naše građane moramo izneti činjenice, čiste račune, a ne slušati one, koji su proizveli dve hiper inflacije u poslednjih 10 godina i 113% prošle godine. To je odgovoran put.
Što se tiče bruto plata, to bi bila moja druga tačka ovde, čujemo mnoge ljude, koji sada govore da ćemo ukinuti topli obrok. Poštovani poslanici, to nije istina. Topli obrok, regres, terenski dodatak nisu ukinuti. Kao što su mnogi, možda čak nisu ni shvatili kada su govorili, i priznali, oni su već odavno plata, zarada. To naši ljudi već odavno doživljavaju kao zaradu.
Uvođenjem bruto plate ne želimo više da prodajemo budućnost naših građana. Ne želimo da više desetina i stotina hiljada naših građana dođe do penzije i odjedanput im se kaže da su mislili da su uplaćivali za neku penziju od dve, tri, četiri ili pet hiljada, a onda im se kaže: "žao mi je, zbog toplog obroka, regresa, zbog takvog neodgovornog sistema vaša penzija će biti samo 800 dinara". U tom momentu će eksplodirati ta tempirana bomba, koju je bivši režim stavio u srce Srbije, time što je hteo da odloži svako rešavanje problema. Oni su samo nagomilavali probleme i svakog dana opasnost je sve veća i veća.
Mi na odgovoran način želimo da demontiramo tu temipranu bombu, da krenemo pravim putem. I onaj poslanik koji govori o tome da li je nešto predviđeno za neke kombinate, kojima će biti nešto teže, naravno da jeste, o tome ćemo pričati ako želite i sutra i sledećih nekoliko dana. To je odgovorno voditi jednu zemlju, i socijalno i ekonomski, a ne iskriviti ceo sistem, ne prodati budućnost svih naših građana, velikog dela njih, zbog toga što se želi rešiti problem jednog kombinata i jednog preduzeća. Na takav način mi više nećemo voditi politiku, to vam garantujem. (Aplauz.)
Što se tiče crnih fondova i nekih srkivenih rezervi, malo je teško prihvatiti to od onih koji su još prošle godine čak 40% budžeta punili specijalnim računima, podzakonskim aktima, raznim taksama, koje su bile uvođene, a da ovaj parlament nije to ni znao. Samim tim naši mediji i naši građani nisu znali šta je tačno bio namet, kakvo je tačno bilo zahvatanje.
Čini mi se da je hrabro i pošteno ovo što mi sada radimo, i ovaj prvi deo paketa i ovaj drugi paket, svi naši građani vide kao na dlanu. Ovi zakoni i ovi tekstovi omogućavaju da vide šta je to porez, šta se plaća i koliko je. A sami vidimo i prvi mah ovog poreza na promet dokazuje da tu nema većeg zahvatanja od naših građana. U ovom momentu nema oslobađanja, ne možemo oslobiditi i smanjiti zahvatanje i od građana i privrede.
Šta smo odlučili u ovom momentu? S obzirom na situaciju, mi smo odlučili u ovom momentu da prioritet ima oslobađanje i rasterećivanje privrede. Prema tome, kada ispravimo situaciju kroz uvođenje bruto plata, kao što je već naznačeno, mi ćemo krenuti u rasterećivanje već u onim platama koje budu isplaćene u junu. Dodatnih 8 do 10% doprinosa će biti smanjeni i naši građani će to odmah osetiti po džepu. Poslodavci će videti da je ova naša vlada krenula pravim putem.
Dragi poštovani poslanici, želo bih samo da kažem, ovde je neko rekao da ova vlada, to ništa ne uzimam lično, voli finansije i ekonomiju. Kako i ne bi voleli, kako ne bi bili zainteresovani. Vremena su takva da moramo da se bavimo tim životnim stvarima, ali ono što mi i ja lično najviše volimo, to je Srbija i to je ono za šta ćemo se zalagati u ovim mesecima i godinama. Hvala puno. (Buran aplauz.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ukoliko nema više prijavljenih poslanika sem gospodina Rajka Baralića, predložio bih vam da saslušamo i poslednjeg narodnog poslanika i da stavimo na glasanje Predlog zakona u načelu. To predlažem više iz "estetskih razloga" nego zbog žurbe, da stvarno zaokružimo ovu današnju sednicu na taj način. (Jedan glas biće još.)
Ukoliko će biti, onda prekidam sednicu i nastavljamo sutra u 10,00 časova.