SEDMO VANREDNO ZASEDANjE, 11.07.2001.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

SEDMO VANREDNO ZASEDANjE

14. dan rada

11.07.2001

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:25 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji poslanika koji su prijavili prisustvo, današnjoj sednici prisustvuju 132 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice, izvolite.
Konstatujem da smo i primenom elektronskog sistema utvrdili, uz službeno prijavljene, da imamo kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su odsutnost najavili sledeći narodni poslanici: Zaharije Trnavčević, Dragan Maršićanin, Nataša Mićić, Slobodan Tomović, Teodora Vlahović, Aleksandar Krstić, Bojan Pajtić, Višnja Nežić, Petar Mišić, Branislav Pomoriški, Vladan Jovičić, Živica Predojev, Anton Biači, Atila Juhas, Miroslav Martić, Olgica Kirćanski, Nataša Milojević i Jelena Milenković.
Pre podne odsutan Predrag Bajčetić, a Boris Karaičić je najavio zakašnjenje.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZGRADNjI OBJEKATA (nastavak)
Opšta informacija: podsećam narodne poslanike da je na jučerašnjoj sednici uvodno izlaganje povodom Predloga zakona podneo prof. dr Dragoslav Šumarac, ministar urbanizma i građevina. Vreme izlaganja za raspravu u načelu po ovoj tački dnevnog reda ograničili smo na 5 minuta.
U raspravi su učestvovali Vojislav Šešelj, predsednik poslaničke grupe SRS-a i Slobodan Pavlović, predstavnik poslaničke grupe SPS-a, koji su iskoristili pravo obraćanja predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa, govoreći tri puta po pet minuta.
Reč ima narodni poslanik Stanko Kovačević, po Poslovniku. Izvolite.

Stanko Kovačević

Gospođo predsedavajuća, poštovani poslanici, s obzirom da je ovo poslednja tačka dnevnog reda ovog vanrednog zasedanja i s obzirom da smo dobar deo rasprave u načelu već prešli i da nam predstoji završetak rasprave u načelu i rasprave u pojedinostima, predlažem da Skupština donese odluku da danas radimo do završetka tačke dnevnog reda, bez obzira koliko to bude trajalo. Sutra je Petrovdan, za mnoge je slava, a i red je da i mi poslanici dobijemo zaslužni odmor za ovako intenzivan rad. (Poslanik Stamenković, sa mesta: Šta si ti zaslužio?).
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Molim narodne poslanike da ne dobacuju.
Da li se još neko javlja za reč? (Ne).
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Stanka Kovačevića o produženju rada sednice Narodne skupštine do završetka ove osme tačke dnevnog reda, u načelu i u pojedinostima.
Za 75, protiv 34, uzdržano četiri, nije glasalo 45, od ukupno 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da, do sledećih predloga, današnja sednica po Poslovniku traje do 19,30 časova, ako ne budemo imali predloge narodnih poslanika.
Imam vizuelno neverbalnu komunikaciju o tome da se pojedini poslanici žale da ne čuju. To je potpuno prirodno, ako 162 prisutna ljudska bića u jednoj prostoriji proizvode buku od 15 decibela, onda se proizvodi buka množena time i potpuno je prirodno da ne čujete.
Dakle, do volje je narodnih poslanika da li ćemo da radimo sednicu Narodne skupštine ili ćemo da prizvodimo buku u međusobnim razgovorima. Ne postoji način da se ta odluka donese, osim sopstvenom voljom.
Da li se još neko od predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa javlja za reč u raspravi u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata? (Da.)
Reč ima gospodin Dejan Mihajlov, kao predsednik poslaničke grupe DSS.

Dejan Mihajlov

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poslanici DSS-a će podržati Predlog zakona i smatramo da je ovo jedna u nizu mera koja ne rešava pitanje divlje gradnje i nelegalne gradnje u Srbiji, već jednostavno jedno parcijalno rešenje koje treba da bude prvo u nizu rešenja koja će slediti, kako bi se rešio ovaj veliki problem u građevinarstvu Srbije. Ovo je jedno trenutno rešenje, koje treba da zaustavi, ukoliko je to uopšte moguće, bez obzira na sve ono što nas čeka, u vezi divlje gradnje u Srbiji. Ovo je u stvari posledica jednog stanja koje godinama traje, postupak je potpuno neefikasan i spor, procedura je više nego komplikovana i jednostavno ubija bilo kakvu volju onima koji hoće da investiraju, da ispoštuju, samim tim se postupak izgradnje odlaže i oni sve to gledaju da završe na druge načine. Na taj način smo dobili to da imamo puno nelegalizovanih i divljih objekata, a bilo da je u pitanju stambena izgradnja,  bilo da se radi o objektima male privrede i privrede.
Krivica za jedno ovako stanje je upravo na strani zakonodavca, koji su godinama tolerisali ovakvo stanje, koji nisu činili ništa da se ono promeni. U mnogim opštinama u Srbiji su istekli GUPOVI (generalni urabanistički planovi), ne postoje regulacioni planovi, ne postoji sve ono što je potrebno da bi se ispoštovala procedura za izdavanje građevinskih dozvola. Mala ovlašćenja inspekcijskih službi, postupak rušenja koji je izuzetno skup, nedovoljno izdvajanje sredstava za rušenje divlje izgrađenih objekata, sve su uslovi zbog kojih imamo divlju gradnju. Odgovornost onih koji su ove zakone sprovodili ili ih tačnije nisu sprovodili prethodnih godina dovelo je do toga da mi imamo čitava naselja izgrađena na mestima gde to ne može, imamo fabrike izgrađene na gasovodima i ostalim infrastrukturama.
To nas dovodi sada u situaciju da li rušiti nešto. Onda se otvara novi problem, ako rušimo, šta ćemo sa postojećim, da li ćemo nekoga da zavijemo u crno, da li ćemo mu uništiti ono što jeste njegov izvor prihoda. Tako da nasleđeno stanje koje mi imamo je veoma loše. Rešavaćemo probleme sa kojima prethodna vlast nije smela ili nije htela da se uhvati u koštac i koja je jednostavno vladala iz godine u godinu, tolerisala divlju gradnju i na taj način činila samo sebi neke političke poene. U stvari je napravila jednu veliku štetu građanima Srbije i svim opštinama, lokalnim samoupravama koje se sada nalaze pred velikim problemom.
Posebno komplikovan postupak dobijanja saglasnosti, gospodin ministar Šumarac je to i pominjao, treba maksimalno podjenostaviti. Treba promeniti zakone i prateće akte, a koji uređuju ovu oblast. Treba učiniti postupak brzim i efikasnim, gde će se sve rešavati na jednom mestu, povećati ingerencije lokalne samouprave maksimalno, u oblasti inspekcijskog nadzora i dati ingerencije lokalnim samoupravama za kontrolu inspekcijskog nadzora. Na taj način bi, možda, mogli nešto da uradimo.
Dekomokratska stranka Srbije prihvatiće , kao što sam rekao, ovaj zakon, ali samo kao jedno rešenje kako bi se zaustavila divlja gradnja.
Ono što je za nas mnogo bitnije, to je da se cela ova oblast drugačije uredi. Voleo bih da i ministar i Vlada odrede rok u kome će doći do jednog kompletnog, celokupnog rešenja ove oblasti, gde će nam predložiti kako oni vide da treba urediti ovu oblast, kako treba da izgleda procedura i, možda, ukinuti jednu fazu i jedan korak u izdavanju građevinske dozvole. Da li će to biti urbanistički uslovi koji su, možda, jedna nepotrebna faza u postupku izdavanja građevinske dozvole i na taj način rešiti ovo pitanje?
Ono što bi bilo jako loše, to je da se na ovaj način zaustavi svaka gradnja u Srbiji, da se zaustavi investiciona izgradnja i to je ono što nikako ne bi smelo da se dozvoli.
Treba naći neko privremeno rešenje koje će omogućiti nastavak izgradnje u Srbiji, s jedne strane. S druge strane, treba krenuti u zavođenje reda. Možda treba i nekom administrativnom odlukom naložiti da sve opštine moraju da izgrade nove gupove, da mora da se krene u izradu regulacionih planova, kako bi cela Srbija, u narednih par godina, jer se radi o velikom poslu, mogla da izgleda kao jedna uređena država koja ima ažurnu dokumentaciju.
Posebno veliki problem predstavljaju i zemljišne knjige, tamo gde postoje, koje nisu obnavljane. Mislim da treba krenuti u obnovu zemljišnih knjiga, jer su čitava naselja izgrađena, a u zemljišnim knjigama se vode kao livade u selu ili pašnjaci u selu. Smatramo da je to nedopustivo. Ne postoji precizna evidencija u mnogim mestima oko infrastrukture, bilo da su u pitanju gasovodi, gde nas očekuje jedna podrobnija izgradnja gasovodne mreže, bilo da su drugi objekti infrastrukture. Ovo gledamo kao početak zaustavljanja divlje gradnje i voleo bih da Vlada, a tu je i ministar, da rok u kome ona može da izradi jednu kopletnu proceduru, da se da predlog novog nacrta kako će se izdavati građevinske dozvole. Da se na taj način pripremi uređenje ove oblasti. Toliko za prvo javljanje.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Milutin Prodanović, nakon njega narodni poslanik Dragan Jovanović.

Milutin Prodanović

Dame i gospodo narodni izabranici,  kao član Odbora za urbanizam i građevinarstvo, javljam se da kažem par reči o ovom problemu divlje gradnje koji je veliki, akutan je i nema potrebe naglašavati hitnost uvođenja reda u ovu oblast. Juče smo čuli dva govornika iz opozicije koji su govorili i dotakli se nekih tema koje nisu regulisane ovim predlogom zakona o izgradnji objekata. Ali,  napominjen još jednom, radi se samo o predlogu izmena i dopuna Zakona.

Predložene izmene preuzimaju se iz prakse nekih zemalja koje poznaju termin bespravne gradnje. A, s te strane nisu neke posebne novosti.

Predložene mere uvode samo restrikcije. Pooštravaju se kazne i zavodi se krivična odgovornost za neke učesnike u poslu. Država, odnosno odgovarajući organi, takođe, moraju da prihvate deo svoje odgovornosti.

Doslednost nalaže uvođenje krivične odgovornosti i za investitore koji u svojoj zoni odgovornosti ne urade posao na način na koji bi trebalo da urade, odnosno ako taj posao rade nekvalitetno. Dešava se da ovlašćeni organi za izdavanje građevinske dozvole mesecima ne reaguju. Mora se definisati rok u kome se ovlašćeni organ obavezuje da se rešenjem obrati stranci, npr, za maksimalno dva meseca od trenutka podnošenja kompletne potrebne dokumentacije. A u slučaju prekoračenja roka, mora se smatrati da je dozvola izdata. Znači, treba se ograničiti na vremenski rok celog postupka.

A nakon toga, odgovorno lice koje je potrebno za sprovođenje ovog postupka treba pozvati na odgovornost. Generalno, procedure su sada previše komplikovane, spore i nisu dovoljno jasne. Ministarstvo urbanizma i građevina, kao nadležno i odgovorno za stanje u prostoru mora izaći, uskoro, pred narodne poslanike sa jasno definisanim i sprovodljivim procedurama.

Prvo, građevinska dozvola se mora izdavati na jednom mestu, u kratkom roku i mora dobiti saglasnost po služebenoj dužnosti.

Drugo, jasno definisani stavovi, procedure i uputstva o sanaciji postojećeg stanja u prostoru i bespravne gradnje.

Treće je da definiše korake u rešavanju trenutnih urbanističkih problema.

Četvrto, da se donesu jasne procedure za primenu predloženih izmena zakona. Kako će se utvrditi koji su objekti započeti pre donošenja zakona? Šta sa započetim objektima, sa nekim nadziđivanjima, dogradnjama i tome slično? Tek nakon definisanja napred navedenog, sa jasnom dinamikom realizacije, moći će da se govori ozbiljno o organizovanom i sistematskom uvođenju reda u prostor.

Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije će glasati za predložene izmene i dopune zakona, s tim što će prethodno insistirati da se o navedenim principima obrati pažnja pri donošenju novog zakona i on se mora doneti uskoro. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Zahvaljujem. Ima reč narodni poslanik Dragan Jovanović.
...
Nova Srbija

Dragan Jovanović

Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici,  mislim da je ograničenje diskusije na pet minuta degradacija ovog parlamenta.  Mislim da je to apsolutni teror vladajuće većine. Obrazloženja o racionalnosti padaju u vodu i ispadaju smešna, jer da vladajuća većina želi racionalnost,  ona bi naterala svoju vladu da predlaže prave zakone, da ne predlaže besmislene zakone,  da pet dana mi ovde diskutujemo o Zakonu o platama,  pet dana nas vi ubeđujete o kvalitetu tog zakona, a onda Vlada obustavi primenu. Mislim da bi bio osnovni red da se Vlada izvini svim poslanicima, svojim poslanicima i poslanicima vladajuće većine.
Ali ova vlada se ne uči na greškama. I pored niza besmislenih zakona, ovo je jedan od besmislenih, ako ne i najbesmislenijih zakona. Ako ste pažljivo slušali prethodna dva govornika i ako pregledate stenograme, svako normalan ko pregleda stenograme, celokupna diskusija prethodnih govornika ide na to da ove zakone ne treba usvojiti, jer su potpuno ispravno i tačno pričali o razlozima bespravne gradnje. Ali, na kraju su predložili da usvojimo zakon zbog koga ćemo građane terati u zatvor zbog tuđe krivice.
Dame i gospodo, vi izgleda obolevate od sindroma pretvaranja žrtve u krivca. To vama postaje manir. Jer, iz ovih priča vidi se tačno ko su krivci za bespravnu gradnju, a tačno se vidi i ko će biti žrtva. Znači, na jednoj strani su krivci, a žrtve su građani na drugoj strani. Znači, zbog krivice opštine, zbog krivice opštinske birokratije, zbog nedorečenosti propisa imamo 900.000 bespravno izgrađenih objekata.
(Glas iz sale: U kojim gradovima?)
Gospodo, u gradovima u kojima ste vi već šest godina na vlasti, od Niša, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Užica, Valjeva, Čačka i dr. Znači, u gradovima u kojima ste vi na vlasti cveta divlja gradnja. Krivci su na jednoj strani, a žrtve će da budu na drugoj strani. Predlažete da zidar, bez osnovne škole, koji zida na bespravnoj gradnji ide godinu dana u zatvor, da onaj ko investira ide tri godine u zatvor. Pošto u našim uslovima često građanin i sam zida, on će, ako mu spojite kaznu, da ide godinu dana zato što zida i tri godine zato što investira. Znači, ići će četiri godine u zatvor.
Dame i gospodo, na ovim prostorima se za ubistvo ide četiri godine u zatvor. Lično ne verujem da je gospodin Šumarac predložio ovaj zakon, jer on je čovek od nauke i struke. Ovo mu je neko poturio ili mu je verovanto neko, neću da kažem ko, odavde naredio da ovakav zakon predloži. Verovati da će ovakav zakon da spreči divlju gradnju, odnosno da je bar malo zaustavi, isto je kao i verovati da će zakon o braku da obezbedi dobar i harmoničan brak.
Dame i gospodo, razlozi bespravne gradnje su sasvim na drugoj strani. Apsolutni krivci za bespravnu gradnju su lokalne samouprave i opštinske vlasti. Gospodin Šumarac nije objavio da je svaki 104. građanin, koji je podneo zahtev za dozvolu, dobio dozvolu. Znači, 103 građanina nije dobilo dozvolu. Ja ću da vam kažem primer jednog velikog grada od 100.000 stanovnika, modernog, velikog i dobrog grada, u kome je u zadnjih godinu dana 8 građana dobilo građevinsku dozvolu. Da li mislite da na taj način sprečimo divlju gradnju.
(Glas iz sale: U kom gradu?)
U Kruševcu je 8 građana dobilo pravu građevinsku dozvolu.
Prema tome, ovoj problematici treba pristupiti krajnje ozbiljno. Ne treba nabijati glavu u pesak. Ovde ima mnogo ljudi od struke, ima mnogo advokata, ima mnogo predsednika opština koji znaju prave uslove gradnje.
Zalažem se da konačno krenemo ozbiljno, da stvari nazovemo pravim imenom, da uradimo celovit zakon o stambenoj gradnji, zakon koji neće biti baziran na teroru, zakon koji neće osuditi građane na godinu dana i na tri godine zatvora i u uslovima kad nema nikakve krivice građana.
Zašto Ministarstvo građevine ne izađe sa jasnim podacima, po gradovima - koliko je predato zahteva? Opet ću da vam kažem da Kruševac ima 984 zahteva za sanaciju, od kojih bar 50% ispunjava sve uslove za sanaciju. Sanacija se teško dobija, jer birokratija je uzela stvar u svoje ruke. Najopasnija birokratija je u odsecima za izdavanje građevinskih dozvola. Lakše je napraviti kuću, lakše je obezbediti pare nego izvaditi građevinsku dozvolu. Verujem da među vama ima ljudi koji su vadili građevinsku dozvolu. Verujem da biste se pre uhvatili u koštac sa sedmoglavom aždajom, nego da ponovo vadite građevinsku dozvolu.
(Predsedavajuća: 5,30 minuta.)
To ukazuje na to da ovakvim problemima naša Vlada treba mnogo ozbiljnije da pristupa. Dame i gospodo, usvajanjem ovakvog zakona ćemo graditi samo zatvore u kojima ćemo smestiti naše građane koji budu bespravno gradili. A, možda nam i trebaju zatvori, jer Batić je obećao da će renovirati zatvore. Mislim da to treba i da uradi.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dejan Mihajlov, replika.

Dejan Mihajlov

Pogrešno smo protumačeni, a gospodin Prodanović, koji je isto pomenut, neće govoriti, tako da ću u ime obojice kazati repliku.
Ovde smo puno govorili o krivici. Krivci su upravo oni koji su tolerisali jedno takvo stanje sve ove godine. Zakone, po proceduri i po svemu ostalom ne može da donese opštinska skupština, nego samo Republička skupština. To je jedna stvar. Drugo, zašto ste stali sa obnovom zemljišnih knjiga? U kojoj se fazi to nalazi, i sve ono ostalo za šta je vezano jedno usklađivanje procedure i rad opštinskih službi i stambeno-komunalnih odeljenja u ovoj oblasti?
Naravno, da i tu ima puno propusta u radu tih službi i da su zbog ove komplikovane procedure, jednog postupka koji je suviše dugačak, koji se kreće od izdavanja dozvola, traženja saglasnosti i svega ostalog, da su te službe upravo i bile leglo jedne korupcije, te je onaj ko je imao više para pre mogao da dođe do dozvole, ko je više platio, a onaj običan građanin, koji je hteo sve legalno da obavi, on po više godina čeka na tu dozvolu, i na kraju je ne dobije.
Neću da amnestiram opštinske uprave od odgovornosti, jer i kod njih postoji odgovornost. Ali, upravo je odgovornost najviše na ovoj skupštini, što se nije uhvatila u koštac sa problemima divlje gradnje ranijih godina. Ovo je po meni, i očekujem da se Vlada obaveže pred ovom skupštinom, početak rešavanja problema divlje gradnje, s jedne strane, a s druge strane, uređenje oblasti izgradnje objekata na jedan adekvatan i moderan način, kako bi se ta procedura i ta oblast maksimalno pojednostavila i uredila.
Gospodo, odgovornost je na vama. Gde su bili ti predlozi ovih godina? Nemojte da optužujete opštinsku upravu zato što nije donosila zakone. Mi zakone ne možemo da donosimo i ne možemo da uređujemo proceduru. Ima odgovornosti, ali prevashodna odgovornost je na ovoj skupštini, koja treba da bude pokretač svih akcija u uređenju države. Ovo je jedna važna oblast. Ako želimo da se razvijamo i ako želimo da podstičemo privredni razvoj, moramo da uredimo ovu oblast i pojednostavimo proceduru, kako bi se otvorili za investicije privatnika koji ne žele da im izdavanje građevinske dozvole, koje će trajati godinu dana, bude prepreka za investiranje i pravljenje profita i da zbog toga beže ili u druge opštine ili u druge države. Gospodo, odgovornost je i na vama i na opštinskim upravama. Na nama je da to rešimo. Bez obzira ko je ili gde je i šta radio, da vidimo kako ćemo dalje da radimo. To je ono što je važno. Želeo bih da to bude plod ove današnje rasprave i svih ostalih rasprava u ovoj oblasti.
(Sava Popadić, sa mesta: Replika.)