SEDMO VANREDNO ZASEDANjE, 30.11.-0001.

14. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

SEDMO VANREDNO ZASEDANjE

14. dan rada

30.11.-0001

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:05 do 12:40

OBRAĆANJA

...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 84 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 85 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Goran Knežević, Nataša Mićić i Velimir Stanojević.

Prelazimo na 41. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR (pojedinosti)

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Krasić, Nemanja Šarović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Momir Marković, Milan Stevović, Vojislav Milajić, Petar Jojić, Božidar Koprivica, Branislav Janković, Jovan Palalić, Aleksandar Đorđević i Dragoljub Anastasovski.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, kao i mišljenje Vlade Republike Srbije o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Hvala. Dame i gospodo, kada smo govorili o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu, mi, srpski radikali, stavili smo određene načelne primedbe i naglasili da je suština ovog zakona, ne da se nešto znatno popravi situacija u ovoj oblasti, nego zbog formiranja nekih novih paralelnih organa vlasti, agencije, registratora.

Naravno, pitali smo se ko je taj budući registrator koji dobija sva ova ovlašćenja koja se predviđaju u Predlogu ovog zakona. Nismo dobili adekvatan odgovor. Iznenađuje da i ministar Bubalo, koji je resorno zadužen za ovu oblast i koji je, u ime Vlade, u načelnoj raspravi prisustvovao ovoj sednici, danas nije ovde. Očigledno, zahvaljujući između ostalog ovom poslovniku i ovako nonšalantnom odnosu prema Narodnoj skupštini, da i oni ministri koji su inače ranije udostojavali Narodnu skupštinu svojim prisustvom, više ne osećaju potrebu da učestvuju u radu, odnosno da narodnim poslanicima odgovaraju na eventualna pitanja ili prihvate neke amandmane.

U svim amandmanima poslanika SRS, koji se odnose na ovaj zakon, predlagali smo da se članovi ovog zakona pojedinačno brišu zato što mislimo da nije bilo potrebe da se na ovaj način menja ovaj zakon. Opet, onaj stari, već više puta viđen i čuven problem, jesu izmene i dopune zakona, kao i činjenica da Vlada Srbije ne prilazi ozbiljno rešavanju nijednog problema i nijednog segmenta u životu i u društvu. Jer, da nije tako, sigurno je da ne bismo svaki čas ili svakih nekoliko meseci menjali jedan isti zakon.

Umesto da se Vlada zaista uozbilji, da na ozbiljan način reši svaku oblast i da učestvujemo u raspravi – i poslanici koji podržavaju Vladu i mi koji imamo mnogo zamerki na rad Vlade Srbije, ali sve to uz prisustvo resornih ministara.

Ovde ima mnogo interesantnih rešenja u ovom zakonu i nekih novih članova koji se dodaju postojećim, tako da je ostalo nejasno ko je ove poslove radio, s obzirom da ovako kako je koncipiran ovaj zakon čini se kao da nije bilo nadležnog organa, kao da se niko tim nije bavio. Ako je to tako, onda se zaista pitamo šta se dešavalo sve ovo vreme u primeni ovog zakona.

Član 3. zakona, na koji sam podnela amandman u ime poslaničke grupe SRS, odnosi se na član 57. osnovnog zakona. Radi se o tome da je u osnovnom zakonu stajalo da registar zaloge vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom. Sada se dodaju tri nova stava i kaže se: "Registar zaloge vodi Agencija, preko Registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije. Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan, i to: 1) na zahtev Registratora; 2) ako Registrator ne obavlja svoju funkciju u skladu sa zakonom; 3) iz drugih razloga utvrđenih zakonom."

Ova formulacija "iz drugih razloga utvrđenih zakonom" je neprihvatljiva za poslanike SRS. Jer, ako donosimo zakon, onda u zakonu moramo da utvrdimo sve eventualne mogućnosti. Ne može u zakonu da se kaže "iz drugih razloga utvrđenih zakonom". Koji to drugi zakon ovo utvrđuje, ako ne ovaj koji je osnovni za ovu delatnost.

Takođe, drugi stav dopune člana 57. kaže: "Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije". Dakle, očigledno je da će i dalje osnovne stvari u ovom poslu biti u nadležnosti Vlade Republike Srbije i onda je zaista opravdano naše pitanje čemu Agencija, čemu Registrator?

Ovo će biti vrlo značajna funkcija i to će verovatno dobiti neko ko je to zaslužio u nekoj od stranaka koje čine Vladu Republike Srbije, a radiće posao koji bi, inače, trebalo da rade zaposleni u ministarstvu.

Ali, ovo je manir rada ove vlade. Zato smo mi na ovakav način reagovali na ovaj zakon, jer mislimo da je ove poslove moralo da obavlja nadležno ministarstvo, da se u okviru ministarstva formiraju službe i da to može da se reguliše poslovnikom o radu tog ministarstva, a ne posebnim zakonom.

Ovim amandmanom i svim našim amandmanima iskazali smo principijelni stav SRS i zato predlažemo da se naši amandmani prihvate, odnosno da se ne glasa o ovom zakonu zato što ovde nije prisutan ministar sa kojim bismo, eventualno, mogli da razgovaramo na ovu temu.

Vlada kaže da se ovaj amandman ne prihvata, s obzirom da u obrazloženju nisu navedeni razlozi koji upućuju na osnovanost i opravdanost rešenja navedenog u tekstu amandmana.

Zato mi naknadno obrazlažemo ove amandmane da bismo Vladi objasnili šta je suština svih naših amandmana.

U obrazloženju ovog amandmana stoji da je brisanje navedenog člana neophodno da bi Narodna skupština, koja je podaničkim postupanjem njenog predsednika i predstavnika vladajuće koalicije pretvorena u slepog izvršioca naloga Vlade Republike Srbije, sačuvala barem minimum dostojanstva.

Amandmanom se na simboličan način ponovo uspostavlja dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije, pogaženo zakazivanjem sednice sa 45 tačaka dnevnog reda svega tri dana pre dana održavanja, kako bi narodnim poslanicima bila onemogućena adekvatna priprema za raspravu.

Dakle, gde ćete bolje i konkretnije obrazloženje koje iskazuje stav jedne poslaničke grupe – poslaničke grupe Srpske radikalne stranke – i prema ovom parlamentu i prema Vladi Republike Srbije. Više puta smo govorili, kada smo govorili o ovih 45 tačaka dnevnog reda, da se zaista Narodna skupština pretvorila u servis Vlade Republike Srbije: da Vlada predlaže a predsednik Skupštine prihvata sve što ona predloži; da dobijamo po 45 tačaka dnevnog reda tri dana pre zakazivanja sednice, kako bi se osujetili i onemogućili poslanici Srpske radikalne stranke da podnose amandmane na Vladine predloge.

Ali, vidite, mi smo u tako kratkom roku uspeli da uradimo ono što jeste posao narodnih poslanika i zato smo i dali ista obrazloženja za sve ove amandmane, ali smo zato ovde da obrazlažemo pojedinačno svaki amandman, nažalost u odsustvu predstavnika Vlade, tako da ova rasprava i gubi smisao.

Možda je i to jedan od pokušaja da se na neki način spreči da govorimo o vladinim predlozima: kao, nema tu predstavnika Vlade, pa što bismo o tome uopšte govorili!

Mi ovaj posao ipak radimo radi građana Srbije. Radi građana Srbije podnosimo amandmane i ukazujemo na nedostatke, na loše strane Vlade Republike Srbije, a ova vlada zaista nije ništa dobro uradila i zato bi bilo dobro da vi, poslanici koji podržavate Vladu Srbije, koji ste glasali za ministre, za premijera, da im svojim odnosom pokažete da ne mogu da se ponašaju kako im padne na pamet, oni su ipak ti koji treba da odgovaraju ovoj Narodnoj skupštini. Najmanje što možete da tražite jeste da predstavnik Vlade odvoji vreme da sedi ovde kada se raspravlja o zakonima u pojedinostima.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 5. amandman je podneo poslanik Momir Marković. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 6. amandman je podneo poslanik Milan Stevović. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 7. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman je podneo poslanik Petar Jojić. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman je podneo poslanik Jovan Palalić. Vlada i Odbor za finansije prihvatili su ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 10. amandman je podneo poslanik Branislav Janković. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Branislav Janković.

Branislav Janković

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 141. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosim amandman na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Amandman podnosim na član 10. i u njemu tražim da se pomenuti član briše, što je u skladu sa dosadašnjim amandmanima na ovaj predlog zakona i u potpunosti odražava stav Srpske radikalne stranke da je osnovni predlog bio loš, da su sada ove izmene i dopune kozmetičke prirode i da ne poboljšavaju Predlog zakona.

Utemeljenje za ovakav stav poslanička grupa Srpske radikalne stranke ima u članu 10. i u članu 12. istog predloga. U članu 10. se kaže: "Registar zaloga počinje sa radom 1. jula 2005. godine". Član 12. kaže: "Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Iz toga proističe da Registrator počinje sa radom 1. jula 2005. godine, a sam predlog stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku", pa se postavlja pitanje na osnovu kojih akata će skoro mesec dana vršiti poverenu funkciju.

Drugi problem predstavljaju predlozi člana 57. i 60. Član 57. menja se i glasi: "Registar zaloge vodi Agencija, preko Registratora. Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije. Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano".

Član 60. glasi: "Za upis i brisanje podataka iz Registra zaloge, kao i za druge usluge koje pruža Agencija u skladu sa zakonom, plaća se naknada. Visinu naknade iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor Agencije, uz saglasnost Vlade Republike Srbije".

Ovakva neprecizna formulacija za poslaničku grupu Srpske radikalne stranke potpuno je neprihvatljiva, jer je činjenica da će visina naknade zavisiti od malog broja ljudi za to zainteresovanih.

Iz svega rečenog, proizilazi da se zakon donosi samo radi Agencije i Registratora, a ne radi usavršavanja instituta založnog prava, a to znači još birokratije, koja će naravno putem povećanog poreskog opterećenja biti plaćana direktno iz džepa građana Srbije.

Što se tiče obrazloženja predlagača da odbije ovaj amandman, u njemu se kaže "Amandman se ne prihvata, s obzirom da u obrazloženju nisu navedeni razlozi koji upućuju na osnovanost i opravdanost rešenja navedenog u tekstu amandmana".

Iskreno se nadam da je ovo moje obrazloženje, kao i obrazloženje kolega poslanika koji su o ovom predlogu zakona govorili pre mene, sasvim dovoljno za prihvatanje kako ovog, tako i svih prethodnih amandmana, što će za logičnu posledicu imati povlačenje ovako lošeg Predloga zakona.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman je podneo Aleksandar Đorđević. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podneo Dragoljub Anastasovski. Vlada i Odbor za finansije i Zakonodavni odbor predlažu da se ovaj amandman odbije. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Dragoljub Anastasovski.

Dragoljub Anastasovski

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe Srpske radikalne stranke podneo sam amandman na član 12. Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o založnom pravu, kojim tražim da se član briše. Bilo bi lepo kada bi usvojili sve amandmane poslanika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, jer time ne bismo dobili ovaj zakon i normalno da ne bismo imali šta da oglašavamo u "Službenom glasniku Republike Srbije". Hvala.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 42. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA (pojedinosti)

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Jovan Palalić, Slavoljub Matić, Aleksandar Vlahović, Zoran Krasić, Milan Stevović, Sreto Perić, Nemanja Šarović, Petar Jojić, Božidar Koprivica, Gordana Pop-Lazić, Momir Marković, Vojislav Milajić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Dragoljub Stamenković, Zlatan Jovanović i Dragutin Perić.

Primili ste izveštaje Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom i Zakonodavnog odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Jovan Palalić.

Narodni poslanik Jovan Palalić podneo je amandman kojim predlaže da se u tekstu Predloga, zakona reč "zakon" u odgovarajućem padežu zameni rečima "ovaj zakon" u odgovarajućem padežu.

Vlada i Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom prihvatili su ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 3. amandman je podneo poslanik Milan Stevović. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata skoro da pokazuje svu nemoć i besmisao nekih aktivnosti Vlade, naravno i Ministarstva za privredu.
Polovinom prošle godine je donet Zakon o registraciji privrednih subjekata i Zakon o agencijama za registraciju privrednih subjekata, a krajem prošle godine u novembru je donet Zakon o privrednim subjektima.
Da je bilo tu neke koordinacije da Vlada ima strategiju kako da pristupi zakonodavnoj aktivnosti, a i uslovno za poboljšanje standarda građana Srbije, sigurno da se ne bi radilo ovako nakaradno, nego bi se napravila strategija i krenulo postepeno onim redosledom koji bi građanima Srbije omogućio bolji život, a i privrednim subjektima stvorio bolji ambijent i bolje uslove za rad i poslovanje.
Međutim, da bi ponekad predsednik Skupštine mogao da kaže koliko je ovaj parlament usvojio zakona, da bi većina koja podržava ovu vladu rekla da smo doneli mnogo zakona – to je izgleda osnovni cilj, a ne kvalitet tih zakona. Otud imamo veliki broj zakona, donet i usvojen, koji menjaju neke zakone i oni imaju u svom sastavu samo možda po jedan, dva ili tri člana. I onda ćemo reći da je to veliki uspeh ovog parlamenta u smislu broja donetih zakona, a kada je kvalitet tih zakona u pitanju, onda je sigurno da ne možemo da se pohvalimo. Najveći broj zakona ništa ne znači, nije ni primenljiv dok određen broj zakona mora ponovo da se u vrlo kratkom periodu menja.
U ovom zakonu, u određenim članovima koji sada predviđaju promene, praktično se ovaj registar pretvara i u telefonski imenik, jer je rečeno da se može, odnosno mora se navesti i broj telefona i skraćeni naziv firme na stranom jeziku. To je uglavnom ono što se predviđa kao promena u ovom zakonu.
Podneo sam amandman na član 4. ovog zakona i tu nema neke suštine, a odnosi se na član 22. već postojećeg zakona. U članu 22. stav 1. tačka 2) umesto "potpisnik", treba da stoji "podnosilac". Nema neke velike suštine, ali, eto, da kažemo da bi to trebalo promeniti. Zatim, u tački 6) reči "se unose" zamenjuju se rečima "su uneti". Tačka 8) se potpuno briše, tačka 9) postaje tačka 8), tako da pravni sistem Republike Srbije ništa ne bi izgubio da ovog zakona uopšte nije ni bilo, odnosno da zakon o izmenama i dopunama nije ni nastupio.
Sada se plašim malo za ministra Bubala da mu se kolega ministar Mlađan Dinkić ne naljuti, zato što se u članu 34. ovog zakona kaže da se neke takse, koje su bile prvobitno predviđene prilikom donošenja ovog osnovnog zakona, povećavaju i ide se na neki maksimalni limit iz razloga što je došlo do inflacije.
Ministar Mlađan Dinkić uvek govori da budžet ima suficit, da inflacija nije takva. "Evropolitičari", (kada kažem "evropolitičari" ne mislim da uzimaju neke evre, nego uglavnom pričaju o EU, a manje pričaju ono što treba da se uradi u Republici Srbiji, da bi građanima Srbije bilo bolje i da bi bolje živeli) samo pominju da smo blizu, da smo nadomak Evrounije, odnosno EU.
A nedavno je, čini mi se, krokodilske suze lio neko od predstavnika Međunarodne banke; rekao je da je nezadovoljan inflacijom u Srbiji, da je deficit veliki i to je nešto što negira sve vas koji izlazite ovde i govorite, obično sa tri, četiri rečenice, kako mi mnogo bolje živimo.
Gospodin Albijanić ovde uglavnom priča o medu i mleku, a kada god izađe, želi da ubedi građane Srbije da oni žive izuzetno dobro, samo što oni to ne znaju. Znaju građani kako žive i ne treba niko od nas da im upućuje na to i da kaže – sutra će biti bolje. Ma neće, teško će biti bolje, dok se ne vratimo privrednim aktivnostima i nekim drugim aktivnostima, koje će sigurno omogućiti da se bolje živi, a broj donetih zakona u ovom parlamentu sam po sebi neće značiti ništa.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

| Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podnela poslanik Gordana Pop-Lazić. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo poslanik Momir Marković. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo poslanik Vojislav Milajić. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta. Vlada predlaže da se ovaj amandman odbije, a Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom predlaže da se amandman ne prihvati. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Taman sam malopre kritikovala ministra što ne učestvuje u radu sa nama i čuo me je izgleda ispred, evo došao je, dobrodošao.
Zakon o registraciji privrednih subjekata donet je 2004. godine i sada već imamo izmene ovog zakona i to je ono što principijelno nije dobro u radu ove vlade. Jer, kada se radi o ovako ozbiljnim temama, a ovo zaista treba da bude ozbiljan zakon, materija mora da se reguliše celovito odjedanput, koordinisano sa drugim propisima, jer sve ovo što radimo naknadno je uzaludno potrošeno vreme, jer ono što raspravljamo danas i što smo raspravljali u načelu, mogli smo, naravno, da raspravimo kada je zakon donet, pod uslovom da je sve ovo što se danas predviđa u zakonu bilo predviđeno i u tom osnovnom tekstu.
Član 17. ovog zakona se odnosi na član 46. osnovnog zakona i kaže "nadležni organ koji je doneo odluku", zamenjuje se rečima "zainteresovano lice". Ove izmene zakona su više neke kozmetičke, nisu suštinske. Mnogo toga što je predviđeno u ovim izmenama zakona, a govorili smo o tome u načelnoj raspravi, regulisano je i Zakonom o privrednom sporu i Zakonom o opštem upravnom postupku, i nije bilo potrebe da se menja zakon i dopunjuje u nekim delovima koji se usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima.
Nije bilo potrebe, da bi zakon imao veći obim i da bi izgledao značajniji, da se prepisuje ono što je predviđeno u Zakonu o opštem upravnom postupku i u Zakonu o privrednim sporovima, zato što principijelno nije dobro opterećivati zakone nepotrebnim normama.
Mi, srpski radikali, stalno se zalažemo za jasne, koncizne zakone, za pravne norme koje mogu da se primenjuju bez mnogo zloupotreba, bez mnogo pozivanja na neke druge zakone, a suprotno od toga, sve što je do sada ova vlada predložila, pa i ovo ministarstvo, ima suprotne stavove, suprotnu koncepciju.
I upravo iz koncepcijskih i principijelnih razloga, predložili smo da se i o ovom zakonu na ovaj način ne raspravlja, da vlada prekine više sa praksom izmene i dopune zakona; pokušavamo našim amandmanima, kojim tražimo da se brišu pojedini članovi zakona, da iskažemo svoj stav prema neozbiljnom radu Vlade.
Da nateramo Vladu da zaista angažuje službe da se dobro uradi ne samo ovaj, nego svaki zakon; i da zaista kada izađe predsednik Skupštine ili neko od vas ko predstavlja ili podržava Vladu može da kaže – doneli smo ovoliko ili onoliko zakona, ovo je najefikasnija skupština, a da ne skriva od javnosti Srbije da su kod više od pola zakona u pitanju samo izmene i dopune, ponekad samo sa jednim ili dva člana.
Kada budete doneli, a juče sam o tome govorila, veliki broj zakona, koji će da traju bez izmena i dopuna, bar onoliko koliko traje vlada, onda ćete moći da kažete da ozbiljno pristupate rešavanju neke materije. Ne možete parcijalno da radite ovaj zakon, a posle nekoliko meseci shvatite da pet zakona nije u skladu sa tim zakonom koji ste predložili i koji je Skupština usvojila, pa onda menjate jedan, pa posle mesec dana shvatite da još jedan nije usklađen, pa onda menjate i taj. To je gubljenje vremena za Vladu, to je zloupotreba narodnih poslanika.
Zato pozivam Vas, ministre, bar što se tiče vašeg resora da u tom smislu uozbiljite rad kada nama ovde predlažete propise i da to bude jedinstveno, sveobuhvatno, i kada vam ovde usvojimo jedan zakon, da vas po tom pitanju više ne vidimo, a ne da svaka dva meseca menjamo jedan te isti propis. To nije principijelno dobar način, to nije efikasan rad vlade, a sigurno da mora da koči i Vladu u njenom radu u primeni propisa. Jer, ako vi primenjujete propis sa kojim sada usklađujete ovaj, posle nekoliko meseci, mora da ste imali u međuvremenu probleme kod primene tog osnovnog propisa na koji se ovaj naslanja. Morali ste, gospodine, jer zašto onda ovo menjate, ako niste?
Dakle, predlažemo da se ovi članovi brišu, da bismo naterali ministra Bubala i Vladu Republike Srbije da nam dostavi ozbiljan predlog, jer ovo jeste ozbiljna materija, pa da onda razgovaramo o tom zakonu. Hvala.