ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 21.11.2005.

OBRAĆANJA

...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Po Poslovniku Aleksandar Vučić, pa potom Ivica Dačić.

Aleksandar Vučić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ukazujem na povredu člana 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.
Zanimljivo je da je ovakva vrsta govora naišla na aplauz u jednoj poslaničkoj grupi koja ovde navodno nije izlagala takve stavove i nije se hvalila nezavisnim Kosovom, nego su nam se u jednom trenutku zaklinjali na Ustav, a u drugom trenutku govorili da ne možemo po Miloševićevom Ustavu. Ne znam šta im je više politika, niti bilo ko drugi zna.
Izašao sam za ovu govornicu da bih vam rekao da smo danas veoma uzdržani, da strpljivo slušamo ove političke vampire sa po 0,1% podrške, koji jedan po jedan izlaze za govornicu. I što manje glasova imaju i što manje narodne podrške imaju, to su glasniji. Svi oni koji imaju ispod 0,1% danas su se nacrtali, iako ne posećuju ovu Narodnu skupštinu, osim kad po dnevnice i plate dolaze. Nikada za govornicu ne izlaze, danas su izašli da nam sole pamet o tome kako je Kosovo nezavisno i kako nemamo nikakve šanse da ga sačuvamo unutar naše Srbije.
Da vam kažem nešto, to što je život otišao negde drugde, život i građani Srbije su odavno što se politike tiče prošli pored vas. Nikada više, sem ako vam neki možda isti kao ovi danas ne poklone mandat, nećete da vidite ovu skupštinu ni na razglednici. Nigde i nikada, zato što vas narod i građani Srbije neće.
Još nešto zbog čega bi bilo dobro da građani ne steknu utisak da su mnogo važni Omerović, Mićić, Korać i ostali, svi zajedno sa sve Čovićem, Karićem i ostalima sa 1% biračkog tela, i to ako sa motkom skaču, pa do 1% da doskoče, i sa sve ovima koji im tapšu gore, što jednom su za Miloševićev Ustav, a jednom protiv Miloševićevog Ustava. Jednom im piše u Ustavu, jedinom im ne piše u Ustavu, jednom im Ustav valja, jednom ne valja, i to jedan iza drugog govore.
Znate zašto ste vi opasni? Rekao je to Jovan Dučić, a samo smo zbog ovoga morali da kažemo, ne zato što se vi ničega ne bojite, nego zato što se ničega ne stidite. Građani Srbije hoće drugačije političare i drugačije predstavnike, zato i jeste na 0,1%.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ivica Dačić, po Poslovniku.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Socijalistička partija Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Žarko Korać je izneo niz neistina, odnosno začudio bih se kada bi on izrekao makar i neku poluistinu. U svakom slučaju, ovo što je ovde rečeno ne može se čak čuti često ni u krugovima lobista koji rade protiv Srbije i srpskog naroda.
Ne znam na čijoj je on listi bio. Da su albanske političke partije učestvovale na izborima, pretpostavljam da bi on bio na čelu te liste. Prvo, autonomija Kosova i Metohije nije ukinuta. Kao što znate, promenama Ustava, koje su obavljene potpuno legalno, Srbija je vratila svoje jedinstvo.
Srbija je bila jedina Republika bivše SFRJ koja je imala, da tako kažem, pravo veta dve svoje pokrajine. Zato i ne čudi da se danas ponovo u ovoj skupštini čuje da je Srbija ukinula autonomiju Kosova i da je to, navodno, bio razlog zašto su Albanci krenuli u demonstracije protiv Srbije.
Gospodine Korać, šta se dešavalo 1940. i neke, šta se dešavalo 1968, šta se dešavalo 1981. godine? SPS nije bila tada na vlasti. Albanci su imali pokrajinu koja je imala pravo veta, po ustavnim promenama, u odnosu na ostali deo Srbije.
Apsolutna je neistina da je Srbija išla politikom sile. Šta se dešava i kakvo pravo Srbija ima u odnosu na deo svoje teritorije, u odnosu na vaše političke mentore i nekih zemalja na zapadu, koje imaju pravo da intervenišu na desetine i stotine hiljada milja udaljeno od svoje teritorije, kada su, navodno, ugroženi njihovi interesi? Nemoguće je da opravdavate pravo Americi da napadne Irak ili Avganistan, a da osporavate pravo Srbiji da brani svoju teritoriju od terorista i ekstremista, odnosno od onih koji žele da otcepe deo svoje teritorije.
Sigurno je da u Srbiji treba da postoje izuzeci. Nisam siguran da su izuzeci uvek onakvi kako se oni predstavljaju. Ako je neko izuzetak, zašto je onda častan izuzetak? Mislim da, u svakom slučaju, ni jedan građanin Srbije, ni jedan pripadni srpskog naroda nema pravo da se tako igra sa delom svoje teritorije, sa delom svoje istorije i sa delom svoje budućnosti.
Imate pravo možda u svoje ime, ali nemate pravo u ime onih sedam miliona o kojima je malopre govoreno. Narod nije glasao ni za koga od nas da bi razbijao Srbiju, narod je glasao za nas da bismo svi zajedno pokušali da odbranimo Srbiju.
Dokle više da delite Srbiju na one koji su za ovu ili za onu političku opciju? Dokle više da delite Srbiju na one koji su nekada bili na vlasti ili na one koji su malo skorije ili malo ranije bili na vlasti? Svi smo mi ovde zajedno dobili mandat od naroda da odbranimo ovakvu Srbiju kakva jeste.
Vi ste bili potpredsednik one bivše vlade, vlade koja je vladala Srbijom od 2000. do 2003. godine. Svi mi zajedno nosimo odgovornost za svoje postupke. Možemo međusobno da se razlikujemo i možemo međusobno da se mrzimo, mi sigurno ne mislimo isto, ali kako je rekao Berđajev onima koji su na ruskoj političkoj sceni radili nešto slično: "Ako mrzite vlast, nemojte mrziti majčicu Rusiju". Ako mrzite neke koji su bili na vlasti ili jesu na vlasti, nemojte mrzeti Srbiju. Hvala vam.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Gospodin Vučelić, po Poslovniku, pa gospodin Korać, replika.

Milorad Vučelić

Socijalistička partija Srbije
Član 104, povreda dostojanstva Narodne skupštine.
U selektivnom pamćenju koje je poslanik Korać ovde izrekao, ima sistema. On ima pravo da pamti ovo ili ono, ali u tome što je on rekao ima sistem. Šta je on zaboravio? On je zaboravio i na sporazume, mirna rešenja, Rugovin sporazum sa Paljeom, sporazum o školstvu, ponude za mirno rešenje, ustavno rešenje autonomije, na koje se oni čas pozivaju, čas ne pozivaju.
Naravno, meni je jasno zbog čega se oni ne pozivaju na Ustav i zbog čega ga blate i pljuju. Zbog toga što su oni protivustavno i birali predsednika Republike, jer po Ustavu on ne bi mogao biti izabran za predsednika Republike.
Šta je zaboravio i šta je selektivno, namerno, sistematski zaboravio poslanik Korać? On je zaboravio etničko čišćenje 250.000 Srba. On je zaboravio terorizam i UČK. On je zaboravio belu Al kaidu, što je danas opštepoznata stvar u svim stranim listovima, časopisima i agencijama. On je zaboravio na trgovinu belim robljem, drogom i svemu što je na Kosovu. On je zaboravio na 17.000 odbačenih tužbi Srba za povraćaj imovine na Kosovu i Metohiji, što je urađeno, tobož, zbog zauzetosti sudova. On je zaboravio 17. mart. On je zaboravio sve one nestale i ubijene koji se traže i dan-danas, koje traži njihova rodbina.
Sve je on to zaboravio nimalo slučajno. I motivi, i razlozi i posledice ovakvog razmišljanja su tačni. Nije dobro da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije previđa i zaboravlja sve ovo što govori i o stradanju, o nepravdi i genocidu koji je izvršen, recimo, pomenuo sam nad Romima. Mogao bi bar to, ako ne tuguje za Srbima i ako mu je njihova nevolja mila, mogao je bar tih 230.000 i nešto Roma, koji su prognani i satrveni tamo, da pomene taj "borac" za velika ljudska prava.
Dakle, morao sam na ovo da reagujem, mada znam da nije dobro i mada sam takođe sklon da budem krajnje blag i tolerantan, zbog smisla i zadataka koje ova skupština ima. Ali, naravno, ovakve stvari se ne mogu prećutati. Jesu ovo marginalne grupacije, jesu ovo nepostojeći poslanici, koji su išli na sasvim drugim listama partija protiv kojih sad govore, to je sve tačno, ali moramo, istine radi i dostojanstva radi, reći i ovo.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Replika, narodni poslanik Žarko Korać.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Demokratska stranka – Boris Tadić
Poštovani narodni poslanici, ne bih se obraćao ponovo. Oni koji su se prepoznali u onome što sam govorio, onda je to dobro, dobro su razumeli o čemu sam govorio.
Rekao bih nešto što je ovde pomenuto, a ipak je nešto krupnije nego demagogija i zloupotreba govornice za promociju sopstvenih političkih pogleda, što je, doduše, nažalost, legitimno u svakoj parlamentarnoj demokratiji. To je ta priča o patriotizmu i ljubavi prema svojoj zemlji.
Svoja zemlja se brani samo tako da se brani istina i da čovek govori u šta veruje, a sve ostalo je vaše tumačenje toga šta je patriotizam i šta je rodoljublje. Kad već tu krupnu reč tako olako pominjete, budite sigurni da je nešto više hrabrosti potrebno da se kaže nešto drugačije nego što u ovom trenutku većina misli, nego što se ono sada dešava - da veliki broj ljudi i sam ima dileme oko ovog krupnog i teškog pitanja, koje je ostavljeno u nasleđe – čak i ovoj vlasti, prema kojoj sam i ja kritičan, to jednoumlje treba da pokrije činjenicu da je zatečena tragična situacija koja je posledica jedne potpuno pogrešne politike.
...
Monarhisti

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branislav Stevanović, po Poslovniku.

Branislav Stevanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, pozivam se na član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Predložio bih predsedavajućem da napravi pauzu, jer je sramota da na ovakav način pojedini reklamiraju svoje stranke i ovako da se ponašaju, nedolično u ovako važnom trenutku za Srbiju. Treba da napravimo pauzu, da se konsultuju šefovi poslaničkih grupa i da se pristupi glasanju, naravno, na određeni način, jer ovo je ozbiljan trenutak i treba da podržimo ovu rezoluciji i da postupimo kao prave patriote.
Zameram predsedniku Skupštine i predsedniku Vlade zašto unapred nisu osmislili malo bolje tok ove sednice, pa ne bi došlo do ovakvog rugla i vređanja dostojanstva Skupštine i pojedinaca takođe.